juni 06

65 millioner til idrett og glede i Østfold. Mange får penger..

Østfold har fått rekordsummer fra de statlige tippemidlene til fordeling til idrettsanlegg i fylket i år. Her kan du se hvilke anlegg, basert på søknader, som fylkespolitikerne går inn for at skal få støtte. Saken avgjøres i fylkestinget i slutten av måneden opplyser Østfold fylkeskommune i en melding.

Det er både ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som nyter godt av dette overskuddet fra Norsk Tippings pengespill.

– Fordelingen av spillemidler mellom fylkene er basert på objektive kriterier; godkjent søknadssum (50 prosent), befolkningsgrunnlag (25 prosent) og anleggsdekning (25 prosent). Kriteriene antall mennesker bosatt i Østfold og anleggsdekning gir betydelig bedre uttelling for vårt fylke, siden Østfold er relativt tett befolket og vår anleggsdekning  er blant de laveste i landet pr innbygger, forklarer fylkesdirektør Håkon Johnsen. Han synes det er gledelig at Østfolds andel nå øker.

Nærings- og kulturkomiteen behandlet saken under sitt møte på Momarken onsdag, og gikk enstemmig inn for innstillingen.

Disse ligger an til å få støtte (beløp i 1000 kr):

Tabellene viser henholdsvis ordinære anlegg og nærmiljøanlegg

Aktuell link