juni 06

Antall stygge uhell og dødsfall på planoverganger har falt de siste tiårene, men ukentlig skjer det nestenulykker..

Antall stygge uhell og dødsfall på planoverganger har falt de siste tiårene, men ukentlig skjer det nestenulykker opplyser Bane Nor i en artikkel.

Bane NOR arbeider kontinuerlig for å bedre sikkerheten, og nå skal reisende over hele land bli minnet på hvordan de kan ferdes trygt i planoverganger.

Øker bevisstheten om farene ved kryssing av planovergang

Positiv utvikling

– Det skjer heldigvis ikke mange ulykker på norske jernbaner. Men de få gangene uhellet er ute, kan følgene bli fatale, sier Bjørg Hilde Herfindal, avdelingsdirektør for planavdelingen i Bane NOR SF.

I 2017 omkom to mennesker i ulykker på planoverganger, og i snitt har vi opplevd en dødsulykke i året siden 2001. All den tid det finnes slike overganger, er det fare for at det vil skje sammenstøt mellom trafikanter og tog. Derfor tar Bane NOR sikkerhet på alvor.

Innarbeidede holdninger

Hvorfor vente på bom eller klarsignal når du vet det ikke kommer tog, og uansett har krysset jernbanen samme sted hver dag i årevis? Jo, det kan alltid komme et tog, og det kan ikke stoppe for deg. Vi mennesker har ofte i overkant stor tro på egen dømmekraft, men selv om det «alltid» har gått bra vil det en dag gå galt. Derfor er det lurest å følge Bane NORs signal og skilt. Forresten er det også forbudt å krysse en planovergang som signaliserer kommende tog – som trafikant har du vikeplikt for toget.

Internasjonal markering

Siden 2012 har Bane NOR (daværende Jernbaneverket) deltatt på den Internasjonale planovergangsdagen. Hvert år i begynnelsen av juni markeres denne dagen verden over for å minne mennesker som lever, arbeider og leker i nærheten av jernbanen på farene knyttet til kryssing av planovergang. I år er datoen torsdag 7. juni.

Bane NOR markerer selve dagen, men har utvidet markeringen til en uke – 4. til 10. juni, og gitt den navnet Sikkerhetsuka. I dette tidsrommet kan du støte på Bane NOR-medarbeidere i gule, lysende vester på planoverganger og stasjoner over hele landet. Slå av en prat, still noen spørsmål og gå videre i dagen med litt mer kunnskap om jernbanen.

Stopp, se, lytt!

Disse tre ordene er refrenget i Bane NORs arbeid for å skape gode holdninger. Men i seinere år har vi fått stadig tyngre for å høre toget. Når du går med støydempende høretelefoner hører du ikke toget hvor høyt det enn tuter.

– I noen av tilfellene der liv har gått tapt, har ikke lyd- og lyssignaler greid å forhindre ulykken, sier Herfindal og legger til at en mulig årsak er at både bilister, syklister og gående i stadig større grad bruker høretelefoner eller annen teknologi. Bane NOR er derfor spesielt opptatt av å minne om hvor viktig det er å lytte etter tog. Vi sikrer ikke planovergangen for å passe på toget, men fordi vi bryr oss om deg.

Fakta om planoverganger

• 3 500 på landsbasis

• I 2016 fantes det 2 870 planoverganger sikret med ulike barrierer

• Samme år var det 683 usikrede planoverganger

• Av disse er et sted mellom 100-200 i daglig bruk

Aktuell link / Bane Nor