juni 06

Skal du reise i sommer? Sjekk passet dit nå!

Politiet opplever svært stor pågang fra folk som trenger pass, og det kan være vanskelig å finne ledig time raskt. Sjekk derfor gyldigheten på passet ditt i god tid før du skal reise oppfordrer Øst politidistrikt i en melding.

Øst politidistrikt legger ut ledige timer fortløpende i Lillestrøm, Råde, Ski og Askim. Se  www.politiet.no for nærmere informasjon om bestilling. Vær ute i god tid for å finne ledig time, og sjekk utløpsdatoen i passet ditt allerede nå.

Husk at pass er eneste id-dokument som er internasjonalt godkjent for nordmenn. Det betyr at du må ha med pass på reiser også innen Schengen.

Nødpass

Møter opp på flyplassen uten gyldig pass, kan du miste flyavgangen.

Du kan få utstedt nødpass ved politiposten i ankomsthallen på OSL. Det er samme krav til utstedelse av nødpass som for ordinære pass.

Merk at det kan være ventetid, og at nødpass har restriksjoner, blant annet:

Ikke alle land godtar nødpass. Du er selv ansvarlig for å undersøke dette. Nødpasset gjelder kun for den reisen det blir utstedt til

Du må kunne legge frem dokumentasjon for reisen

Ta med gyldig legitimasjon, to passfoto, og fullmakt om det gjelder pass til barn/umyndige

Du får ikke nødpass om du har fått nødpass 2 ganger i løpet av de siste 5 år, eller dersom du tidligere har fått utstedt nødpass som er meldt tapt eller ikke er innlevert etter avsluttet reise

Som ved utstedelse av ordinære pass kan du kan få avslag på grunn av blant annet usikkerhet knyttet til ID og statsborgerskap, at det foreligger passhindringsgrunner, eller ufullstendig fullmakt (barn/umyndige). Tvilssaker vurderes av jurist, og svares som oftest ikke ut samme dag

Ditt ordinære pass blir ugyldig når du får utstedt nødpass, og du må søke om nytt ordinært pass ved hjemkomst

Se utfyllende informasjon i passportalen på www.politiet.no

Selvbetjent passkontroll på Oslo lufthavn. Foto, politiet