juni 08

77 arbeidere evakuert etter brann i et kjøretøy i Follobanens tunnel. Brannen er nå slukket..

Trond Hansen og Anne Kathrine Kalager. Foto via Bane Nor

77 arbeidere evakuert etter brann i et kjøretøy i Follobanens tunnel. Brannen er nå slukket

Det begynte å brenne i et spesialkjøretøy som befant seg ca. 3,4 km inne i Follobaneprosjektets tunnelløp i retning Oslo. Ingen ble skadet i forbindelse med brannen opplyser Bane Nor i en artikkel.

Natt til fredag

Natt til fredag 8. juni kl. 02.38 ble det varslet om brann i et kjøretøy i en av de to nordgående tunnelene mellom Oslo og Ski. Allerede 02.50 var de første redningsetatene på plass ved Follobaneprosjektets riggområde på Åsland. Da var evakueringen av arbeiderne i tunnelen satt i gang av entreprenør Acciona Ghella Joint Venture (AGJV).

Brigadesjef Trond Hansen i Oslo brann- og redningsetat forteller at det brant i dekkene og i spesialkjøretøyets motorrom. Nå er brannen slukket og det pågår etterslukningsarbeid med skum for å hindre oppbluss. Situasjonen er under kontroll.

– Det var ikke en stor brann, men det var stor røykutvikling på grunn av dekkene som brant, forklarer han.

Betongbilen står 3,4 km inni tunnelen, noe som gjør at brannetatens arbeid har tatt tid. Men Hansen berømmer samarbeidet med Bane NOR og totalentreprenør AGJV. Senest i mai var det øvelse med tilsvarende hendelsesforløp. Brannen i natt ble håndtert i henhold til beredskapsplanen.

– Vi er godt forberedt på slike situasjoner. Vi har godt samarbeid med både Bane NOR og AGJV og har hatt flere øvelser på slike situasjoner tidligere, forklarer brigadesjef Hansen.

Ingen personskader

77 personer ble evakuert ut av tunnelen og ble sjekket av amulansepersonell på stedet. Én av de 77 ble fraktet til legevakten for en ekstra legesjekk. Vedkommende er nå skrevet ut og er i god form. Alle ble evakuert i løpet av en time og har blitt fulgt opp og ivaretatt i etterkant av hendelsen av entreprenøren AGJV.

Aktuell link

Foto via Bane Nor