juni 08

Leveringstiden på pass er to til tre dager lengre enn normalt..

Politiet kan ikke garantere at publikum får pass innenfor forventet leveringstid innen 10 virkedager. Dette skyldes en teknisk feil hos leverandøren opplyser Politidirektoratet i en melding.

Problemer

Politiets leverandør av pass har hatt problemer med å produsere pass innenfor garantitiden på 10 virkedager. Dette skyldes en teknisk feil. Feilen er nå rettet men en konsekvens av problemene er at ventetiden kan bli noe lengre. Anslått produksjons- og leveringstid er på nåværende tidspunkt totalt 12-13 virkedager.

  • Situasjonen som nå har oppstått er beklagelig. Hvis du nylig har søkt om pass, ikke fått det i posten ennå, men trenger det i løpet av de neste 13 dagene, kan det være aktuelt å søke om nødpass. For de det gjelder og hvor garantitiden er brutt, vil politiet utstede nødpass kostnadsfritt, sier avdelingsdirektør i politifagavdelingen i Politidirektoratet, Kristin Kvigne.

Tiltak

Det er iverksatt tiltak både hos politiet og hos leverandøren for igjen å kunne innfri på garantitiden på 10 virkedager så raskt som mulig.