juni 09

Andelen ulykker som skyldes uoppmerksomhet har økt over tid, og vil sannsynligvis fortsette å øke..

Andelen ulykker som skyldes uoppmerksomhet har økt over tid, og vil sannsynligvis fortsette å øke. Statens vegvesen lanserer nå ny nasjonal trafikksikkerhetskampanje «Takk for oppmerksomheten». (Foto: Statens vegvesen).

Takk for oppmerksomheten

Tre av ti dødsulykker skjer på grunn av alle små ting som tar oppmerksomheten vår når vi kjører. Statens vegvesen tar nye grep for å redde flere liv, og lanserer en ny nasjonal trafikksikkerhetskampanje skriver Vegnett i en artikkel.

| via Vegnett

Andelen ulykker som skyldes uoppmerksomhet har økt over tid, og vil sannsynligvis fortsette å øke.

Mange former for farlig uoppmerksomhet

Vi snakker og spiser, hysjer på unger, bytter radiokanal, sjekker mobilen, tenker på jobben og middagen, stiller på speilet og leser kart. Alt dette i fart. Stort sett går det bra. Men i tre av ti dødsulykker i trafikken, er uoppmerksomhet medvirkende årsak.

– Mange vil nok kjenne seg igjen, og kanskje få en liten vekker. Mange er oppmerksomme bak rattet, men ikke alle og ikke alltid. Vi ønsker å vise bredden av ting som bidrar til uoppmerksomhet, sier  vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

På noen få, korte sekunder kan du tilbakelegge en strekning like lang som en fotballbane, nær sagt i «blinde».

Uoppmerksomhet bak rattet handler om mye mer enn bruk av mobiltelefon, og det er summen av alle de små oppmerksomhetstyvene som gjør uoppmerksomhet bak rattet så farlig.

Mange er oppmerksomme bak rattet, men ikke alle og ikke alltid, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i forbindelse med Vegvesenets trafikksikkerhetskampanje. Foto: via Vegnett / Opeide

Få sekunder, mange meter

Å ta blikket bort fra veien gir stor risiko for en alvorlig ulykke. To korte sekunder ser ut til å være en kritisk grense, før risikoen for farlige hendelser øker betraktelig. Mye av det vi gjør bak rattet, tar også mer enn to sekunder.

– På noen få, korte sekunder kan du tilbakelegge en strekning like lang som en fotballbane, nær sagt i «blinde». I trafikken er vi avhengig av å kunne stole på hverandre. Dette handler om godt samspill, vi må kunne stole på at de vi møter på veien har oppmerksomheten sin rettet mot bilkjøringen, sier Gustavsen.

Bare én pott med oppmerksomhet

Vi liker å tro at vi kan gjøre mange ting samtidig. Når vi velger å gjøre andre ting samtidig som vi kjører, fordeler vi oppmerksomheten på flere aktiviteter.

– Vi mennesker har evnen til å ha flere tanker i hodet samtidig, og gjøre raske skifter. Men vi har bare én pott med oppmerksomhet. Når du gjør flere ting samtidig, blir du mindre konsentrert om kjøringen. Bilkjøring krever og fortjener din hele og fulle oppmerksomhet, sier Gustavsen.

Statens vegvesen takker derfor for oppmerksomheten når du kjører bil.

-Ved et «takk» får budskapet en positiv inngang, som vi håper trafikantene vil ønske å følge opp og etterleve. Dine medtrafikanter fortjener din hele og fulle oppmerksomhet. Slik kan vi sammen redde enda flere liv i trafikken, sier Gustavsen.

Fakta om uoppmerksomhet i trafikken

• Uoppmerksomhet var medvirkende årsak i tre av ti dødsulykker i perioden 2011-2015, (TØI 1535/2016). Totalt 160 ulykker

• – Internasjonale studier viser en tilsvarende andel, og fastslår at uoppmerksomhet er en årsaksfaktor i 20-30 prosent av alle ulykker

• Blikket bort fra veien gir aller størst risiko

• 2 sekunder ser ut til å være en kritisk grense for hvor lenge man kan ta blikket bort sammenhengende før risikoen for farlige hendelser øker betraktelig.

• –  Med blikket bort i kun 2 sekunder, kan du ha tilbakelagt en lang strekning i «blinde».

• – Kjører du i 80 km/t og ser bort fra veien i kun 2 sekunder, har du kjørt godt over 40 meter (44,44).

• – Ser du bort i 4 sekunder har du tilbakelagt hele 89 meter.

• – På bare noen sekunder kan du nærmest ha kjørt over en fotballbane – i blinde

Viktige årsaker til uoppmerksomhet i trafikken er blant annet:

• – Bli forstyrret av passasjerer

• – Betjene radio og musikk

• – Spise og drikke

• – Barbere og sminke seg

• – Bruke kart og andre navigasjonssystemer

• – Bruke mobil

• Mobilen utgjør en alvorlig risiko, og var skyld i mellom to til fire prosent av alle dødsulykkene i perioden 2011-2015 (TØI 1535/2016)

• – Når vi spør, svarer rundt halvparten at de bruker telefon under kjøring:

• – 52 prosent av mennene

• – 42 prosent av kvinnene

Aktuell link / Vegnett