juni 09

Tid fra fødsel til hjemreise stabil de siste årene..

I 2017 hadde nybakte mødre en gjennomsnittlig liggetid etter fødsel på 2,8 døgn, og denne tiden har vært ganske stabil de siste fem årene opplyser Folkehelseinstituttet i en artikkel.

I tiårsperioden 1999–2008 gikk liggetiden ned med ett døgn, fra 4,1 til 3,1 døgn. Det viser nye tall fra Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet.

Debatt

Det har pågått en debatt om hvor lenge nybakte mødre bør ligge på sykehus før de reiser hjem etter en fødsel. Tallene fra 2017 ble publisert i statistikkbanken 6. juni 2018, og viser at liggetiden etter fødsel holder seg stabil på rundt 2,8 døgn de siste fem årene.

Se alle de nye 2017-tallene i Medisinsk fødselsregisters statistikkbank.

Kortere liggetid

I løpet av de siste ti årene har gjennomsnittlig liggetid for mor gått ned fra 3,1 døgn til 2,8 døgn, regnet fra datoen for forløsningen til datoen for utskrivelse. I 1999 var denne liggetiden 4,1 døgn. Se figur 1 som viser hvordan gjennomsnittlig liggetid for mor etter fødselen, har endret seg fra 1999 til 2017.

– Vi ser at liggetiden har gått jevnt og trutt nedover siden 1999, og at det nå ikke er noen særlig forskjell på liggetid etter størrelsen på fødeinstitusjonene, sier fagdirektør for helseregistre Marta Ebbing i Folkehelseinstituttet.

Flergangsfødende har kortest liggetid

Flergangsfødende har kortere liggetid enn førstegangsfødende, og nedgangen i liggetid er større for flergangsfødende enn for førstegangsfødende.

Her kan du lese mer

Skjema / Skjermbilde via FHI