juni 11

Økning i klager på politiet i 2017..

Politidistriktene og særorganene mottok 901 klager i 2017. Dette er en økning på 14 prosent fra 2016. Politiet finner kritikkverdige forhold i 9 prosent av klagene opplyser Politidirektoratet i en melding.

Klagene fordeler seg på følgende kategorier:

•Klager på involvert tjenestepersonells adferd: 40 prosent

•Klager på saksbehandling/service: 42 prosent

•Klager på maktmisbruk fra politiets side: 7 prosent

•Klager på brudd på taushetsplikt: 1 prosent

•Klager på at politiet ikke har oppgitt ID: 1 prosent

•Andre årsaker: 10 prosent

Uheldig adferd

Kategorien for klager på tjenestepersonells adferd går ned og ligger nå på 40 prosent, mot 50 prosent i 2016 og 53 prosent i 2015. I 2017 var det grunn til å rette kritikk mot involvert personell i 9 prosent av disse klagene. 19 prosent av klagene avgjøres som uheldig adferd, mens 56,5 prosent av klagene avgjøres som ikke grunnlag for kritikk.

Et typisk eksempel på en situasjon hvor en klage vurderes som grunnlag for kritikk, er situasjoner hvor borgerne opplever at politiet bruker unødvendig makt i stedet for dialog for å holde uvedkommende borte fra politiets avsperrede områder.

Andelen klager på saksbehandling/service øker, og ligger nå på 42 prosent. Innen denne kategorien er andelen saker hvor det er opptrådt kritikkverdige på 11 prosent. 30 prosent av sakene avgjøres som uheldige. 46 prosent av klagene avgjøres som ikke grunnlag for kritikk.

Viktig at publikum klager

Antallet klager politiet mottar årlig er fortsatt svært lavt sett i forhold til antallet oppdrag og publikumsmøter politiet har per år. Men ikke alle som har en negativ opplevelse sender inn en skriftlig klage. Man må derfor anta at det kan være store mørketall. Politidistriktene og særorganene må derfor fortsette å oppfordre misfornøyde brukere til å klage.

  • Det er svært viktig for oss i politiet å ha gode rutiner for klagebehandling, sier Håkon Skulstad, assisterende politidirektør. – Publikumsklagene er viktige tilbakemeldinger på hvordan vi møter publikum, og har betydning for tilliten til politiet. Svarene fra politiet kan også bidra til å skape forståelse for hvorfor politiet handlet som man gjorde, eller gi politiet muligheten til å beklage dersom vi finner at tjenesten burde vært utført på en annen måte.

Korrigering

Klagene bidrar de også til korrigering av tjenestepersonells adferd, der det er nødvendig. Selv om vi får få klager er det viktig at vi behandler disse grundig og følger dem opp, avslutter Skulstad.