juni 13

Flere biler avskilta pga manglende EU-kontroll, forsikring eller grove tekniske mangler..

30 kontrollører fra 4 etater hadde kontroll på 3 forskjellige steder i Fredrikstad i onsdagskveld.

Flere avskilta

Flere biler ble avskilta pga manglende EU-kontroll, forsikring eller grove tekniske mangler.

Falskt førerkort

Avdekket også falskt førerkort fra Ukraina.

Foto via Statens vegvesen