juni 15

Foreldrepengene blir delt i tre like deler..

Fra 1. juli blir mødre- og fedrekvoten utvidet fra 10 til 15 uker. For de som velger 100 prosent uttak får foreldra 15 uker hver, og 16 uker til fordeling seg imellom opplyser Barne- og likestillingsdepartementet.

Fornøyd

  • Jeg er glad for at vi nå får på plass den mest offensive og likestilte foreldrepengeordningen vi har hatt i Norge. Dette er en seier for barna som får være hjemme med både mor og far det første leveåret. I tillegg er dette bra for likestillinga siden fedrene vil ta ut en større del av foreldrepengene og mødrene kommer raskere tilbake i arbeid, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

10 til 15 uker

Utvidelsen av mødre- og fedrekvota gjelder for fødsler og adopsjoner som skjer 1. juli i år eller senere.

Flere detaljer

Foto via Barne- og likestillingsdepartementet / Colorbox