juni 17

Minner om: Sommerarbeid påvirker Østfoldbanen fra 23 juni – 6 august ..

Sommerens jernbanearbeider betyr at det både bygges nytt, fornyes og vedlikeholdes flere steder på Østlandsområdet fra 23.6. til 6.8. Når arbeidet er ferdig i 2021 blir det kortere reisetid mellom Oslo og Ski, en rehabilitert Lieråsen tunnel og en lang rekke andre arbeider som vil gi passasjerene et bedre tilbud opplyser Bane Nor i en artikkel.

Follobanen

Follobaneprosjektets hovedaktivitet i Oslo blir pressing av en betongkulvert (kort betongtunnel) inn under sporene til Østfoldbanen like ved Ladegården.

Pressingen blir utført med hjelp av mange store hydrauliske jekker som skyver betongkulverten bakfra samtidig som at masse fjernes i forkant. Denne metoden er lite benyttet i Norge og et spesialfirma er hyret inn for å gjennomføre denne jobben.

Det skal i tillegg utføres både grunnarbeid og jernbaneteknisk arbeid over et stort område fra Oslo S og langs Østfoldbanen til Bekkelaget løpet av den togfrie perioden i sommeren.

Arbeidet i Oslo vil i liten grad påvirke naboer og omgivelser.

Ski

I Ski vil det bli et aktivt sommerbrudd. På anleggsområdet ved Langhusveien blant annet skal sporene som ble lagt om i påsken vedlikeholdes og ytterligere oppgraderes. Samtidig skal enda flere nye spor på plass og kabelkanaler bygges.

Ved Ski stasjon vil dreneringssystemer og kabler legges under sporet. Kontaktledningene som går i luften skal også vedlikeholdes, og det blir gjennomføres grunnarbeid som et ledd i arbeidet med å ferdigstille vestsiden av stasjonen.

Syd for Finstadtunnelen skal det også utføre grunnarbeid, bygging av føringsveier for kabler og i tillegg vil arbeidet med å bygge selve vendesporet starter.

Vi minner også om:

Stengt Sandefjord-Skien 7.august-16. september

Stengt Drammen-Skien 16. september – 24. september (KL-anlegget i Holmestrand skal byttes) Mer informasjon kommer. Følg også med på NSBs nettsider for opplysninger om buss for tog.

Drammenbanen

Arbeidet fortsetter i Lieråsen tunnel. Nå skal blant annet tunnelprofilet utvides og betongelementene rehabiliteres ved hjelp av vannmeisling og sprøytemørtling.  Lieråsen oppgraderes for totalt 740 millioner kroner. Dette er en høyst nødvendig rehabilitering av tunnelen. Prosjektet startet 18.11.17 og vil pågå i påsker og sommerferier til og med 2021.

Når togtrafikken stanser i seks uker, har Bane NOR planlagte arbeider på flere steder langs banestrekningene. Her er noe av det som skal foregå:

• Bytte av sviller Strømsø svingbru

• Planlagt arbeid er bytte av sviller på Strømsø svingbru. Bytte av skinner og spor

• Bytte av lyskilder, sporvekselbytte og fjerning av isolerte skjøter med sveising og nøytralisering.

• Generiske kontroller

• Varmekabler frostport Lier

• Skifte av drivmaskiner og sporvekselkontroll

Aktuell link