juni 19

Patruljen blir viktigere..

Norge er i ferd med å få et nytt og mer moderne politi. I disse dager har alle 12 politidistrikter satt i drift hele sin nye organisasjon, inkludert nye operasjonssentraler. Blant annet er arbeidsmetoden «politiarbeid på stedet» innført i samtlige distrikter opplyser Politidirektoratet.

Taktskifte

Nå er det duket for et taktskifte i politireformen. Heretter skal politiet bruke mindre tid på organisering, og mer på å utvikle kompetanse og effektive arbeidsmetoder.

-Bedre

  • Politiet vil levere bedre resultater etter hvert som den nye organiseringen og de nye arbeidsmetodene får virke over tid, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård. Patruljen skal være til stede i befolkningen døgnet rundt, og utgjøre grunnberedskapen lokalt.

Forebygge

Den skal i større grad jobbe forebyggende samtidig som den utfører planlagte og målrettede oppdrag basert på solid lokalkunnskap om kriminalitetsutviklingen.

Aktuell link