juni 19

Tilbyr opplæring til sykehjemmene..

Overlege Enrico Callegari. Foto via sykehuset Østfold

Tilbyr opplæring

Mange eldre i sykehjem får for mye medisiner mot depresjon, angst, søvnproblemer, og medisiner som virker beroligende. – Jeg håper at forbruket går ned dersom sykehuset bidrar med kunnskap, sier Enrico Callegari overlege i alderspsykiatrisk seksjon i Sykehuset Østfold.

Psykofarmaka, som er en felles betegnelse for disse medikamentene, er svært utbredt blant beboere i norske sykehjem skriver sykehuset Østfold i en ny artikkel.

  • Det er absolutt en del eldre pasienter som har behov for denne typen medikamenter, men det bør gjøres en grundig vurdering før medikamentene gis. Medikamentene bør ikke gis over lengre perioder, med mindre det er strengt nødvendig, da de kan gi alvorlige bivirkninger, sier Enrico Callegari.

Han arbeider nå med en doktorgrad for å kartlegge bruken av disse medikamentene i sykehjem, og virkningen de har når de brukes over tid. Han vil også undersøke om opplæring av helsepersonell i sykehjemmene vil bidra til å minske forbruket.

  • Jeg har kontaktet kommunene i Østfold, og flere ønsker å delta i prosjektet. Målet er å inkludere 200 sykehjemsbeboere i studien, sier han.

Alle pasientene blir spurt om de ønsker å være med, og overlegen vil selv intervjue alle som deltar og vil følge dem opp.

  • Forskning fører gjerne til fine artikler, men det er også viktig å ta vare på dem som er med, sier han.

Undervisning lokalt

Callegari arbeider til daglig i alderspsykiatrisk seksjon på Kalnes. I arbeidet med doktorgraden vil han forflytte seg rundt i fylket.

  • Undervisningen jeg tilbyr skal holdes lokalt i sykehjemmene, slik at så mange medarbeidere som mulig vil ha mulighet til å bli med. Den vil bestå av et halvdags seminar om temaer som demens, alderspsykiatri, angst, depresjon og psykoser, og gjennomgang av medisinlister, sier han.

Her kan du lese mer om tema / aktuell link