juni 21

Mange involvert for at pasientene skal komme seg raskere..

  • Når pasientene er forberedt, kommer de seg bedre og raskere etter en operasjon, sier overlege Eivind Warberg. Metoden ERAS brukes på pasienter som opereres i tykk-og endetarm. Arbeidet har resultert i at gastrokirurgisk seksjon nå er sertifisert som internasjonalt ERAS kvalifisert senter.

Kirurger, anestesipersonell, sykepleiere på postoperativ og sengepost, hjelpepleiere og fysioterapeuter bidrar til at pasienten raskere blir bedre skriver sykehuset Østfold i en artikkel.

Høsten 2017

Enhanced recovery after surgery (ERAS) eller forbedret rekonvalesens etter kirurgi, ble innført i gatrokirurgisk seksjon høsten 2017. Metoden brukes på alle pasienter som skulle gjennom planlagte operasjoner i tykk- og endetarm (colorektal kirurgi).

  • Målet er å redusere komplikasjoner, liggetid og rekonvalesens. ERAS består av kjente metoder, men satt i system. Ved å bruke ERAS øker vi pasientsikkerheten betraktelig ved blant annet at antall komplikasjoner går ned med 30 til 40 prosent, sier Warberg.

Hensikten med ERAS er å forbedre pasientforløpet og rekonvalesens for pasienter som skal gjennomgå en operasjon. Pasientene skal føle seg trygge og ivaretatt fra forundersøkelse og til utskrivelse. Forbedret informasjon til pasientene i forkant av kirurgi er et viktig element i ERAS. Pasienter og pårørende vil også få se en informasjonsfilm før operasjon, og de vil ha mulighet til å se denne på nytt hjemme før innleggelse. Andre prinsipper innen ERAS er optimal smertelindring, raskere mobilisering og tidlig ernæring.

Involverer pasienten

  • For at pasientene skal komme seg raskere etter en operasjon, er det mye de kan gjøre selv, sier fagutviklingsrådgiver Jeanette O. Fladeby i døgnområde 7, gastrokirurgi.

ERAS involverer pasienten ved at de til enhver tid i forløpet skal vite hva som skal gjøres og når det skal gjøres og hvem som har ansvar for å følge dette opp. Dette starter allerede før operasjon ved at pasientene ved en forundersøkelse informeres om hva ERAS er og hva det innebærer, ikke minst hva de selv må bidra med. De får da utlevert loggbok.

I loggboken står det hva de kan forvente og hva som forventes av dem på ulike stadier i forløpet. De inkluderes aktivt og må selv ta ansvar for å følge opp sin del. Det er pasienten som fører loggbok.

Ut av sengen

Pasientene bør være fysisk aktive både før og etter operasjon. Etter operasjonen skal pasienten være fysisk aktiv så raskt som mulig.

  • Å sitte i en stol, hjelper lite. Pasienten må opp og gå. Helst skal pasienten komme seg ut av sykesengen allerede på operasjonsdagen. De neste dagene bør pasienten være ute av sengen i 6-8 timer, og gå økende distanser for hver dag fra 50 meter x 2 til 50 meter x 4 og så videre, sier Warberg.

Her kan du lese mer om tema / sykehuset Østfold

Foto via sykehuset Østfold