juni 26

Gratis shuttelbuss i Fredrikstad sentrum..

Shuttelbussen har linjenummer 118 og betjenes av en minibuss. Bussen kjører strekningen Cicignon fergeleie – Fredrikstad stasjon – Fredrikstad bussterminal med to avganger hver time mellom ca kl 0600 – 2300 opplyser Østfold kollektiv i en artikkel.

Tidspunkt

Avgangstidene er tilpasset togtidene til og fra Oslo og passer derfor ikke like godt til alle avgangene med Gamlebyferga fra Cicignon. Siden ferga kjøres kontinuerlig mellom kl 7-9 og 14-17 vil tidene likevel passe godt i disse perioden. Utenfor rushtiden er det avgang hvert 15. minutt med ferga.

Denne minibussen er det eneste busstilbudet som betjener Fredrikstad stasjon etter 25 juni, men det er ikke langt å gå til busslinjene fra St. Croix eller ekspressbussen mot Hvaler som går fra Domkirken opplyser Østfold kollektiv videre.

Rutetidene for sommeren ser du her.

Høstrutene (fra 20. august) ser du her.

Aktuell link

Foto via Østfold kollektiv