juni 26

Ruteomlegging: Ber folk besinne seg. Mange endringer, mange reaksjoner..

Omlegging av bussrutene i Nedre Glomma har, ikke uventet, ført til reaksjoner. Nå ber direktør Børre Johnsen i Østfold kollektivtrafikk folk besinne seg i kommentarfeltene opplyser Østfold fylkeskommune.

– Vi var forberedt på reaksjoner, det er en naturlig del når vi foretar en såpass omfattende omlegging av et tilbud folk har vært vant til å forholde seg til. En del av reaksjonene, særlig i sosiale medier, har imidlertid vært av en slik art at jeg vil be folk besinne seg litt før de setter seg ved tastaturet. Våre ansatte jobber på spreng med å svare på alle henvendelsene, og vi ber om forståelse for at ting kan ta tid nå når trafikken er stor. At vi fikk dataproblemer midt oppi det hele, bedrer jo ikke akkurat publikums opplevelse, sier Johnsen.

Det er satt inn ekstra bemanning for å håndtere det store antallet henvendelser.

Omleggingen omfatter både nye linjer, nye rutenumre og nye avgangssteder. Det som ble rullet ut mandag 25. juni er imidlertid et sommertilbud. Linjene som startet 25. juni blir videreført utover høsten. Siden det er skolefri og redusert reisebehov i sommerferien, er tilbudet redusert i denne perioden. Fra høsten 2018 vil antall avganger økes betydelig, og spesielt i rushtrafikken.

– Det blir bedre!

– Enklere, raskere og oftere er målet med omleggingen av kollektivsystemet i Østfold. Nytt tilbud i Nedre Glomma startet allerede 25. juni, mens tilbudet i andre deler av fylket blir behandlet av Fylkestinget i løpet av høsten. Selv om det har vært en vekst i antallet bussbrukere de siste årene, må tilbudet fornyes og forbedres for å nå målet om fortsatt passasjervekst. Som grunnlag for et nytt tilbud er det gjennomført et betydelig registreringsarbeid av arbeidsplasser, boområder, reisestrømmer og fremtidig utvikling av industriområder og boligområder, sier Johnsen.

Tilbudet er betydelig forenklet og de viktigste reisestrekningene er prioritert. Tilbudet er i stor grad tilpasset arbeidsreiser med flere avganger i rushtiden, men det er samtidig lagt opp til et bra busstilbud også i andre områder og til andre kundegrupper.

Ny linjestruktur

Det blir store endringer i Sarpsborg og Fredrikstad med en helt ny linjestruktur. Nye tilbud omfatter hovedbusslinjer og lokalbusslinjer. I tillegg kommer regionbusser, ekspressbusser, skolebusser og bestillingstilbud som ikke inngår i linjekartet, men som er søkbare i reiseplanleggeren eller som tabeller på nettsiden.

Aktuell link