juni 27

Bygger verksted for nye kampfly på Rygge..

Selskapet AIM har startet byggingen av et motordepot for de nye norske kampflyene, men også for andre lands fly skriver NRK i en artikkel. Det er gravd opp et område på 80 mål.

Motordepot

– Dette blir et motordepot for F-35 fra hele Europa og trolig fra land utenfor Europa også. Motorene vil bli demontert på flystasjonene der de hører hjemme, og delene som skal vedlikeholdes vil fraktes til oss, forteller AIM-direktør Ove Haukåssveen.

-Få noe igjen

– Det er konkurranse om oppdragene og vi må være tidlig ute for å få dem til Norge. Vi bruker mange penger på å kjøpe disse flyene, og de er viktig å få noe igjen på industrisiden, påpeker Ove Haukåssveen.

Aktuell link / NRK

Foto via Forsvaret