juni 27

Det ble diagnostisert 25 130 tilfeller av klamydia i Norge..

Det ble diagnostisert 25 130 tilfeller av klamydia i Norge i 2017. Den rapporterte forekomsten har vært stabil de siste ti årene opplyser Folkehelseinstituttet.

Klamydiastatistikken i Norge for 2017 viser at:

•Det ble diagnostisert 25 130 tilfeller av klamydia i Norge. 29 av disse tilfellene var en variant av klamydiabakterien kalt lymfogranuloma venerum (LGV).

•Flest klamydiatilfeller diagnostiseres i aldersgruppen 20-24 år, både hos kvinner og menn.

•Den rapporterte forekomsten var høyest i Oslo, sett i forhold til folketallet.

•De fire siste årene har det vært en økning på 21 prosent i antall testede. Samtidig finner vi færre tilfeller blant dem som testes. I 2017 var andelen positive for klamydia blant de undersøkte på 6,8 prosent.

•Andelen positive klamydiaprøver blant de undersøkte ligger høyere hos menn enn hos kvinner i alle aldersgrupper.

•Majoriteten av alle dem som tester seg er 25 år eller eldre.

•Antall testede for klamydia var 368 953 for hele landet.

Kondom

‒ Det viktigste man kan gjøre for å beskytte seg selv og sin seksualpartner mot klamydiainfeksjoner er å bruke kondom, sier avdelingsdirektør Hilde Kløvstad på Folkehelseinstituttet.

Fordeling

59 prosent av de diagnostiserte med klamydia i 2017 var kvinner, og personer under 25 år utgjorde 66 prosent av alle tilfellene (73 % hos kvinner og 55 % hos menn).

Det diagnostiseres flest tilfeller i aldersgruppen 20-24 år – både blant kvinner (47 %) og menn (43 %).

‒ Ettersom klamydia gir symptomer hos de færreste, er det ikke tilstrekkelig å ha informasjon om antall diagnostiserte tilfeller for å forstå utbredelsen av infeksjonen. Antall diagnostiserte med klamydia må også ses i sammenheng med hvor mange som tester seg, og kjønn og aldersfordelingen blant dem som tester seg, sier Kløvstad.

Aktuell link