juni 27

Sender ut SMS-varsel for førerkort som utløper..

I dag har Statens vegvesen sendt ut nesten 50 000 varsel til personer som må fornye førerkortet innen tre eller seks måneder.

Varsel

  • Varsel om føreretter som er i ferd med å utløpe blir sendt ut tre måneder før retten utløper. Når det gjelder yrkessjåførkompetanse (YSK) og rett til å frakte farlig gods (ADR), sender vi ut varsel seks måneder før retten utløper, fordi de kreves etterutdanning for å fornye dette, sier Synnøve Vebostad i Statens vegvesen i en melding.

E-post / SMS

Varslene vil bli sendt på e-post eller SMS til alle som har oppdatert kontaktinformasjon i kontakt- og reservasjonsregisteret som brukes av offentlige virksomheter.

  • Vi ønsker å gi brukerne dette varselet i god tid, slik at de rekker å fornye førerkortet i god tid før førerettene utløper, sier Vebostad.