juni 28

Bedre resultater i matematikk..

I dag publiserer Utdanningsdirektoratet en foreløpig karakterstatistikk fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring våren 2018. Årets elever oppnår bedre resultater på matematikkeksamen.

– Det er positivt å se at norske elever får stadig bedre eksamenskarakterer i matematikk.  Etter en evaluering i 2015 gjorde vi noen endringer vi mener har hevet kvaliteten på eksamen og sensur, sier divisjonsdirektør Sissel Skillinghaugi Utdanningsdirektoratet i en melding.

Jentene med bedre resultat enn guttene  

Jentene får generelt høyere karakterer på eksamen enn guttene. Dette gjelder både i grunn- og videregående skole. Jentene gjør det i snitt 0,6 karakterpoeng bedre enn guttene til eksamen på 10. trinn i norsk hovedmål og norsk sidemål.

I studieforberedende engelsk, praktisk matematikk, fysikk 2 og kjemi 2 er resultatene for jentene og guttene i stor grad like.

Hva sier eksamensresultatene noe om?  

Eksamenskarakteren er et uttrykk for kompetansen eleven har vist på eksamen. Fordi oppgavene er ulike fra år til år, er det normalt med noe variasjon i karaktergjennomsnitt og karakterfordeling. Derfor kan vi ikke sammenligne eksamensresultatene fra år til år. Endelige resultater kommer til høsten.

Faktaboks – Resultater fra grunnskolen

• Elevene på 10. trinn fikk i snitt 3,6 på vårens matematikkeksamen, dette er en økning siden 2015 da snittet var 2,9.

Faktaboks – Resultater fra videregående opplæring 

• I praktisk matematikk Vg2 har eksamenskarakteren også gått jevnt oppover fra 2,6 i 2015, og ligger nå på 3. I programfaget matematikk for samfunnsfag (S2) går karakteren ned med 0,4 karakterpoeng, fra 3,4 til 3. I fjor gikk snittkarakteren tilsvarende opp.

• De største endringene ser vi likevel i praktisk matematikk Vg1 og kjemi 2, hvor snittkarakteren går opp med en halv karakter. Snittkarakterene er nå henholdsvis 3,1 og 3,8.