juni 29

Beslag av cannabis gjort i «Operasjon Hubris»..

Kripos har de to siste ukene, i forbindelse med en større etterforskning, gjort flere store beslag av cannabis. Beslagene er gjort på ulike steder på Østlandet og det er så langt til sammen snakk om anslagsvis mellom 600 og 700 kilo. Vi utelukker ikke flere beslag i forbindelse med etterforskningen. Vi vet at det nylig er gjort betydelige beslag i Danmark, men kan ikke gå ytterligere inn på det nå opplyser Kripos i en melding.

Pågrepet

Det er så langt i etterforskningen pågrepet ni personer. Tre ble varetektsfengslet i forrige uke, seks er eller blir fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett torsdag og fredag denne uka. De pågrepne er siktet for overtredelse av straffeloven § 232 jf. § 231. To av de pågrepne er danske statsborgere. De er kjent for politiet i Danmark fra tidligere.

Vi er i en tidlig fase av etterforskningen, men etter vår oppfatning har etterforskningen så langt avdekket en betydelig og viktig innførselsåre for narkotika til Norge. Dette synes, slik vi vurderer det, å ha vært jevnlige leveranser over tid. Til sammen er det trolig innført enorme kvantum narkotika.

Etter vår oppfatning har flere av mottakerne knytninger til gjengmiljø i Oslo. Vi kan ikke på nåværende tidspunkt gi informasjon om hvilke roller de pågrepne kan ha hatt eller spesifisere hvilke miljøer de er tilknyttet.

  • Det er selvsagt viktig for oss å avdekke og stanse en så stor innførsel av narkotika til Norge, som trolig har pågått i lang tid. Det er viktig å få stanset de som tjener penger på dette i Norge, og vi ønsker også å følge spor ut av landet. Kripos prioriterer ressursene mot de vi mener har størst skadepotensiale, ofte multi-kriminelle miljøer, sier Sjef Kripos Ketil Haukaas.

Samarbeid

Kripos samarbeider i denne etterforskningen med blant annet dansk og svensk politi, Oslo politidistrikt, Innlandet politidistrikt og Øst politidistrikt. Distriktene har blant annet avgitt betydelige operative og kriminaltekniske ressurser til etterforskningen. Vi er i en tidlig fase av en større etterforskning, med forgreininger til utlandet. Av hensyn til arbeidet videre, er det mange saksopplysninger vi ikke kan gå ut med eller bekrefte nå.