juli 01

Endringer i ekteskapsloven fra 1. juli..

Endringer i ekteskapsloven som skal bidra til å hindre at mindreårige inngår ekteskap i Norge, trer i kraft 1 juli 2018. Endringene vil sende et klart signal om at vi ikke aksepterer at ekteskap inngås av mindreårige i Norge skriver Barne- og likestillingsdepartementet.

Absolutt

Fra 1 juli innføres det en absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge. Den muligheten som fylkesmannen tidligere har hatt til å gi personer mellom 16 og 18 år tillatelse til å gifte seg i Norge dersom det foreligger sterke grunner, blir dermed opphevet.

Endringene som trer i kraft 1juli gir også hver av ektefellene rett til å kreve ekteskapet oppløst uten forutgående separasjon eller samlivsbrudd ved brudd på alderskravet. Fylkesmannen gis rett til å reise sak for å få ekteskapet oppløst dersom ektefellene selv ikke reiser slik sak.