juli 02

Digitale tiltak kan hjelpe par som sliter..

Bruk av digitale tjenester online eller på e-post kan bidra til bedring av forholdet for par som sliter. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Forskning

Folkehelseinstituttet har oppsummert forskning om effekt av og erfaringer med digitale tiltak for par som har problemer i forholdet, og sammenlignet med det å ikke få noe tiltak eller med tradisjonelle tiltak.

Tradisjonelle tiltak er fysiske møter, ansikt-til-ansikt, mellom par og terapeut (fysiske tiltak), mens digitale tiltak kan være tjenester som Skype, SMS og e-post skriver FHI i en artikkel.

Bidro

  • Vi fant at mange av deltakerne i forskningen opplevde at bruk av digitale tjenester bidro til bedre relasjon og anledning til å snakke sammen. De var også fornøyde med at tjenestene er fleksible og dermed kan benyttes når det passer, forteller forsker og prosjektleder Heid Nøkleby ved Folkehelseinstituttet.
  • En ulempe ved fleksibilitet var dog at det gjorde det lettere å glemme å gjøre oppgavene i programmet, forsetter hun.

Små til middels positive effekter

Forskerne inkluderte elleve studier i den systematiske oversikten. Ni studier undersøkte effekt av bruk av digitale tjenester, mens to undersøkte erfaringer med slike tjenester.

  • Studiene viste at digitale tiltak online kan ha små til middels positive effekter på økt tilfredshet i relasjonen, bedre positiv kommunikasjon, mindre negativ kommunikasjon, bedre konflikthåndtering og livskvalitet, forklarer Nøkleby.

Det knyttes noe usikkerhet til funnene på grunn av begrenset antall studier, heftelser ved studiene og noe sprik i effekter.

Nytt og uutforsket område

De inkluderte studiene ga ikke tydelige svar på om digitale tiltak fungerer bedre eller dårligere enn fysiske tiltak.

  • Det er behov for mer forskning på digitale tiltak for par, både studier av effekt og av erfaring, særlig i sammenligning med fysiske tiltak, sier Nøkleby.
  • Det er en styrke ved denne systematiske oversikten at vi har lett grundig etter studier på et område som er nytt og ganske uutforsket. Vi har funnet studier av både effekt og studier av erfaring, og laget en såkalt mixed methods-oversikt, som samlet sett gir bedre kunnskap om et tiltak. Selv det bare er inkludert to kortfattede erfaringsstudier, så mener vi at de bidrar til bedre forståelse av hvordan digitale tiltak fungerer, avslutter Heid Nøkleby.

  • Aktuell link / Folkehelseinstituttet