juli 04

Ber innbyggerne i Sarpsborg om å redusere vannforbruket..

De to siste døgnene har sarpingene i gjennomsnitt brukt hele 342 liter vann hver. Nå ber kommunen innbyggerne om å redusere det meget store vannforbruket.

Utfordringer

-Vi har hatt mer eller mindre to sammenhengende måneder med veldig varmt og tørt vær. Det er en nytelse for de fleste innbyggere, men det gir utfordringer med å kunne levere nok vann til innbyggerne skriver kommunen på sine nettsider. Vi har naturligvis forståelse for at folk ønsker å vanne tørre blomsterbed og plener, men samtidig må vi tenke på den totale vannforsyningen i hele kommunen. Stort vannforbruk kan blant annet gi dårlig vanntrykk. Skulle det da oppstå brann kan situasjonen være kritisk.

Redusere hagevanningen

Kommunen følger vannforbruket nøye. Blant annet ser vi at forbruket går til værs fra rundt klokken 14 og holder seg høyt til rundt midnatt.

  • Et gjennomsnittsforbruk på 342 liter vann per innbygger på begge de to siste døgnene er veldig høyt. Vi ber nå innbyggerne om å redusere forbruket og ikke bruke mer vann enn nødvendig. Særlig er det hagevanningen som bør reduseres. Her går det veldig mange liter vann også i håndholdt slange, sier Stein Solheim Olsen, enhetsleder vann og avløp.

Hvis vannforbruket ikke synker de kommende dagene er det aktuelt å forby all vanning. Vanningsrestriksjonene ble innført i juni. Blant annet er det ikke lov å vanne med spreder.

  • Alle må være med og ta et ansvar nå, sier han.

Svært lite vann i Glomma

Det er bare halvannen måned siden Sarpsfossen hadde stor vårflom. På det meste flommet rundt 2.800 kubikkmeter vann gjennom fossen hvert sekund. Nå er vi nede i rekordlave 296 kubikkmeter vann. Det normale ved denne årstiden er rundt 1.000.

  • Vi har løpende kontakt med de som kan styre vannmengden i Glomma. Nå er det så lavt vannivå i innsjøene oppover Glomma at det ikke er mer å hente. Vi klarer å levere vann til innbyggerne slik det er i dag, men hvis vannstanden blir noe særlig lavere kan vi få problemer med å få produsert nok vann. Derfor er det viktig at innbyggerne ikke bruker mer vann enn nødvendig, forklarer Solheim Olsen.

Aktuell link