juli 04

Ny gang- og sykkelvei åpnet langs Øyenkilveien i Fredrikstad..

Onsdag formiddag klippet Erik Skauen flaggbåndet og erklærte den nye gang- og sykkelveien for offisielt åpnet. Han ble godt hjulpet av varaordfører Kari Agerup, styreleder Jan Henrik Lund i Syklistenes Landsforening, Per Gunnar Schei, leder av Øyenkilen velforening, byggeleder Uno Henriksen og prosjektleder Tore Veum fra Statens vegvesen. Foto via Statens vegvesen

Ny gang- og sykkelvei åpnet langs Øyenkilveien i Fredrikstad

Onsdag 4. juli var det offisiell åpning av 1700 meter ny gang- og sykkelvei mellom Møklegård og Øyenkilen i Fredrikstad kommune. Med det er enda et prosjekt i Bypakke Nedre Glomma fullført opplyser Statens vegvesen i en melding.

  • Gratulerer med dagen alle sammen! Dette har blitt en fantastisk gang- og sykkelvei, og pappahjertet mitt blir spesielt glad for at de små nå kan sykle trygt til og fra skole og hjem, sa Erik Skauen fra Samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune under åpningsmarkeringen, mens fornøyde naboer flagget i bakgrunnen.

Oppgradert busstopp

Anleggsarbeidet startet høsten 2017, og skal sluttføres i løpet av september 2018.

  • Vi tar nå i bruk 1400 meter av en strekning på totalt 1700 meter. I tillegg til den nye gang- og sykkelveien har vi bygget 400 meter ny bilvei, oppgradert ti busstopp, lagt om kabler og ledninger og oppgradert overvannssystemet, forteller prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen.

Blir forkjørsvei

Det gjenstår noe arbeid i hver ende av strekningen. Møklegårdkrysset skal bygges om og veien skal ferdigstilles helt ytterst i Øyenkilen. Dette blir gjort rett etter sommerferien.

  • Arbeidene skal være ferdige til 7. september for fra den datoen blir Øyenkilveien forkjørsvei, opplyser Veum.

Bypakkeprosjekt

Den nye gang- og sykkelveien er ett av tiltakene i Bypakke Nedre Glomma for å legge bedre til rette for de som går og sykler. Med denne strekningen ferdigstilt er det sammenhengende gang- og sykkelvei fra Øyenkilen til Gressvik i Fredrikstad.

  • Dette gir en gjennomgående trygg sykkeltrasé både for de som bor her og for alle som kommer hit for å bade. Det har blitt veldig fint, sa Jan Henrik Lund, styreleder i Syklistenes landsforening i sin gratulasjonstale.
  • Dersom vi skal oppnå målene i bypakka må vi tilrettelegge for at folk skal gå mer, sykle mer og kjøre mindre bil. Dette anlegget gjør at alle Øyenkilenbarna nå kan sykle og gå trygt til og fra Slevik skole. Dette har vi ventet på og nå er vi endelig her, uttalte en glad Kari Agerup, varaordfører i Fredrikstad kommune, under onsdagens markering.

Denne gjengen var svært fornøyd med den nye gang- og sykkelvegen.

Godt samarbeid

Totalkostnaden for prosjektet er i overkant av 35 millioner kroner, som er noe lavere enn opprinnelig budsjett. Statens vegvesen har vært byggherre på oppdrag fra Østfold fylkeskommune. Park og Anlegg AS har vært utførende entreprenør.

  • Vi vil takke alle naboer, prosjekterende rådgiver og entreprenøren for godt samarbeid underveis i anleggsperioden, avslutter Veum i Statens vegvesen.