juli 05

Flere reiser med Hvalerferga..

Hvalerferga har 10,5% flere passasjerer hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor opplyser Østfold kollektiv.

Skjærhalden

Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt og en bilferge med til sammen 18 daglige avganger.

1.januar overtok Østfold kollektivtrafikk inntektsansvaret, dvs. ansvaret for priser, salgssystem, markedsføring og informasjon for Hvalerferga.

Økning i antall personer og biler fraktet med Hvalerferga

Totalt har 50.624 personer reist med Hvaler-sambandet hittil i år. Dette er en økning på 10,5% sammenlignet med første halvår 2017.

Antall kjøretøy var 1.900, som er en økning på 3,8%.

Aktuell link