juli 05

Tolletaten har beslaglagt mer kokain, heroin og syntetisk narkotika første halvår 2018 enn på samme tid i fjor..

Økte beslag av kokain, heroin og syntetisk narkotika.

Tolletatens beslagsstatistikk for årets seks første måneder ble offentliggjort i dag. Den viser blant annet en økning i beslag av psykoaktive substanser. Dette er syntetisk framstilt narkotika som kan være inntil 10 000 ganger sterkere enn tradisjonell narkotika og som er potensielt dødelig selv i små mengder. Tolletaten har også beslaglagt større mengde heroin og kokain i 2018 enn første halvår 2017.

Mindre mengder per last

Etter noen år med økte beslag av alkohol er det nå en reduksjon i første halvår 2018. Antallet beslag av øl og vin er på samme nivå som tidligere, men Tolletaten har ikke beslaglagt like store partier. Våre beslagstall kan tyde på at store laster med alkohol er erstattet  med mindre mengder alkohol i hver last opplyser Tolletaten i en artikkel.

Tolletatens beslagsstatistikk første halvår 2018 inneholder også beslag av 17 millioner valutakroner, 12 tonn kjøttvarer, 4,4 tonn fisk, og fire millioner sigaretter.

Mens det er en økning for heroin og kokain, er det en reduksjon i beslaglagt mengde amfetamin og cannabis.

Foto / arkiv / Tollvesenet