juli 06

Kom kjørende til trafikkstasjon for å ta teoritime..

En person ble anmeldt for å kjøre uten førerrett under kontroll på Hafslund trafikkstasjon i Sarpsborg i går.

Teoriprøve

Vedkommende kom kjørende til trafikkstasjonen for å ta teoriprøve – og satte seg i bilen for å kjøre fra stasjonen etter å ha strøket. Politiet overtok saken.

7

Ellers ble det ilagt sju kjøreforbud under kontrollen. Bl.a. for manglende lys og utstikkende last. 1 person fikk 1500 kr i gebyr for å kjøre uten bilbelte.