juli 06

Lager dropsone og fortau ved Lande skole

Denne sommeren lages det dropsone og fortau i Triangelveien ved Lande skole opplyser Sarpsborg kommune på sine nettsider.

Prio

Fortauet er prioritert i Sarpsborg kommunes trafikksikkerhetsplan etter anbefalinger fra skolen, kommunens trafikksikkerhetsgruppe og Østfold fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

Dropsonen skal gjøre det tryggere å avlevere og plukke opp elever ved skolen.

Det er Veidekke Industri A/S som er entreprenør.

Følgende arbeider skal utføres 

• Etablering av dropsone for kjapp levering/henting av elever langs sydsiden av Triangelveien.

• Nytt fortau mot Lande skole på samme strekning.

• Veien sideforskyves noe, slik at avstanden mellom husvegg og veikant blir minimum 1 meter.

Triangelveien er stengt for gjennomkjøring frem til arbeidene er ferdige i uke 33.

Prosjektet finansieres av Sarpsborg kommune med tilskudd fra FTU.

Aktuell link

Foto via Sarpsborg kommune