juli 07

Færre får akutt hjerteinfarkt..

Det årlige antallet førstegangstilfeller av hjerteinfarkt per 100 000 innbyggere er på vei ned i alle aldersgrupper. Det gjelder også i de yngre aldersgruppene under 45 år, viser en analyse fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen for perioden 2001-2014.

Færre

I en tidligere analyse for perioden 2001 til 2009 var det ikke samme positive utvikling for aldersgruppen under 45 år. Her så det ut til at trenden flatet ut, og at infarktrisikoen kanskje var på vei opp. Nå viser en oppdatert analyse fram til og med 2014 at også denne aldersgruppen har en positiv utvikling.

Resultater

I perioden 2001-2014 var det i gjennomsnitt over 15 000 per år som fikk et førstegangstilfelle av hjerteinfarkt, og som enten ble lagt inn i sykehus eller som døde før de kom til sykehus opplyser Folkehelseinstituttet i en artikkel.

Den nye analysen viser at:

Antall førstegangstilfeller per 100 000 gikk totalt ned med 29 prosent hos menn og 31 prosent hos kvinner. Tallene gjelder for hele perioden 2001-2014.

Den gjennomsnittlige årlige nedgangen var 2,6 og 2,8 prosent for henholdsvis menn og kvinner. Nedgangen var størst etter 2009, og var da henholdsvis 4,5 og 4,7 prosent for menn og kvinner. Se figur 2-4 som viser trendene for ulike aldersgrupper.

I gjennomsnitt var menn 8,4 år yngre enn kvinner når de fikk akutt infarkt. Menn rammes i gjennomsnitt når de er 69 år og kvinner når de er om lag 77 år.

Hva er årsaken til nedgangen?

Tallet på førstegangsinfarkter i befolkningen henger vanligvis sammen med byrden av risikofaktorer. Nedgangen i førstegangstilfeller av hjerteinfarkt har derfor trolig sammenheng med nedgang i andelen som røyker daglig, og nedgang i blodtrykks- og kolesterolnivå.

Resultater fra Tromsøundersøkelsen (Mannsverk, 2016) viser dessuten at i løpet av de siste 20 årene er det flere som oppgir at de trener, det vil si at de driver med hard fysisk aktivitet minst én time i uka. Samtidig har det vært økende bruk av kolesterol- og blodtrykkssenkende medisiner, spesielt i eldre aldersgrupper. På den andre siden har det har vært en bekymringsfull økning i andelen som har fedme og type 2 diabetes.

Følger med

– Det er viktig at vi følger med på utviklingen i ulike aldersgrupper også i årene framover. Levevaner og risikofaktorer endrer seg og dermed også risikoen for hjerteinfarkt, sier forsker og førsteforfatter på artikkelen, Gerhard Sulo ved Senter for sykdomsbyrde, Folkehelseinstituttet.

I aldersgruppen 25-44 år var det i perioden om lag 440 infarkter per år, det er en forholdsvis liten andel av det totale antallet infarkter. Det fleste infarkter skjer i aldersgruppen 65-84 år.

Likevel er aldersgruppen 25-44 år særlig viktig å følge med på, fordi et hjerteinfarkt hos en yngre person kan bety mange år med tapt liv eller helse. I tillegg kan endringer i infarktmønsteret hos yngre speile endringer i livsstil og risikofaktorer som spesifikt gjelder yngre aldersgrupper.

Her kan du lese mer om tema / aktuell link / FHI