juli 08

Militærpolitiets biler i ny uniform..

Militærpolitiet har fått nye biler med nytt design. Det gjør hverdagen tryggere for både MP-personell og medtrafikanter. Foto via Forsvaret.

| via Forsvaret

I tråd med

Med nye folier i sterke farger og store reflekser er Militærpolitiets biler nå mer i tråd med hvordan utrykningskjøretøy skal se ut. Det gjør dem mer synlige i trafikken enn tidligere, og lettere for medtrafikanter å forstå hvordan de skal oppføre seg.

– Et uniformert utrykningskjøretøy skal være synlig i trafikken. På de gamle bilene var det kun en liten sjakkstripe på siden og «Militærpolitiet» i liten skrift. Nå har vi fått en visuell profil som gjør at du tydelig ser at det er en MP-bil, og ikke en hvilken som helst bil, noe du gjorde i praksis før, forklarer major Rune Andersen, sjef for utvikling i Militærpolitiet.

UTRYGG TJENESTE

Han forteller om personell som ikke har følt det trygt å stå langs veien og dirigere trafikken eller håndtere ulike hendelser, og ikke være synlige nok. Når bilparken nå likevel skulle skiftes ut, var det naturlig å ta endringen av den visuelle profilen på bilene.

-Ved utrykningssituasjoner nå ser vi at det er enklere å bli sett og forstått i trafikken. Folk samhandler mer med oss, noe som bidrar til økt trafikkavvikling. Dette er ikke bare viktig for oss, men også for allmenheten, understreker Andersen.

Alle 15 MP-biler over hele landet har nå fått den nye profilen. Utviklingen er gjort i samarbeid med Politiet, Statens vegvesen og vegdirektoratet.

– Jeg synes de har en estetisk fin utførelse. Fargen gir god synlighet og økt sikkerhet. Rødfargen tar fint vare på den historiske delen vi kjenner igjen fra den røde snora og bereten til MP, sier sjef for Forsvarets militærpolitiavdeling, Terje Ludolf Myhre.

MER SYNLIG UNDER NATO-ØVELSEN

Til høsten holdes NATO-øvelsen Trident Juncture i Norge. Oppgraderingen av bilene skjer uavhengig av øvelsen, men det er likevel viktig for MP å ha utstyret i orden når de allierte kommer for å trene.

– Denne utskiftingen vil få en merkbar effekt for tilstedeværelsen opp mot Trident Juncture. Nå står vi bedre rustet til å understøtte både deployeringen som starter i august, og redeployeringen. At vi har nytt materiell, vil si at vi minimerer nedetiden på materiellet i denne viktige perioden, forsikrer Myhre.

Militærpolitiet er spredt over hele landet til støtte for alle sjefer og avdelinger i hele Forsvaret. 

– Disse bilene er arbeidsplattformen for mine vernepliktige, soldater og befal. Med denne utformingen er de godt synlige for operasjoner langs veien. Når vi støtter militære forflytninger er det viktig med synlighet, spesielt under vinterforhold hvor det er mørkt, snø og dårlig vær, understreker militærpolitisjefen.

Aktuell link / Forsvaret / foto via Forsvaret