juli 09

Fylkesmannen opphever vedtak om Stenbrudd på Kirkøy. Flere klager..

Fylkesmannen har kommet til at detaljreguleringsplan for etablering av pukkverk på Hvaler skulle vært konsekvensutredet. Kommunen må behandle saken på nytt opplyser Fylkesmannen i en artikkel.

45 klager

Fylkesmannen mottok 45 klager på Hvaler kommunestyres vedtak av 19. oktober 2017 om detaljregulering for Stenbruddet Kirkøy for etablering av pukkverk. I tillegg mottok vi lovlighetsklage fra 7 kommunestyremedlemmer på samme vedtak. Hovedanførselene var at planen skulle vært konsekvensutredet.

Saken er sendt tilbake til kommunen for ny behandling av planforslaget.

Aktuell link