juli 11

Forsvaret ønsker en strammere holdning ved bruk av uniformer. Endringer fra 1.juli..

Forsvaret ønsker en strammere holdning ved bruk av uniformer. Søndag 1. juli trådte en ny bestemmelse om uniformer i Forsvaret i kraft.

| via Forsvaret

Søndag 1 juli 2018 trådte Bestemmelse om uniformer i kraft og avløser dermed den forrige bestemmelsen fra 2015. Målet med oppdateringen av uniformsbestemmelsen er å sikre at uniformene og de som bærer dem, fremstår som representative og korrekte.

– Vi ønsker at folk skal bruke uniformen sin og bære den med stolthet og respekt, sier oberst Odd Inge Botillen, sjef for lederstøtteseksjonen i Forsvarsstaben.

BRUKEN SKAL HJEMLES

Likevel har Forsvaret sett flere eksempler på uniformsbruk de siste årene som ikke er i henhold til bestemmelsene. Derfor innføres nå en noe strammere holdning ved bruk av uniform.

– Vi ønsker ikke å rette noen pekefinger, men vi har sett flere eksempler på at enkelte ikke bærer uniformene korrekt. I tillegg har det vært tilfeller der noen har brukt uniform ved anledninger der uniform ikke skal brukes, sier han.

Nå er det presisert at all uniformsbruk skal være hjemlet, og den nye bestemmelsen tydeliggjør også til hvilke anledninger de forskjellige uniformsantrekkene skal benyttes. Men fremdeles kan nåværende og tidligere tjenestegjørende bære uniform ved offisielle markeringer som 8. mai og grunnlovsdagen – samt ikke-politiske arrangementer som for eksempel jubileer, FN-dagen og Pride-parader.

KAN FÅ KONSEKVENSER

I den nye bestemmelsen er det også gjort justeringer ved kassering og salg av uniformer, bruk av navneskilt og utdanningstegn samt hår, skjegg, bart og kinnskjegg.

Brudd på reglene få konsekvenser for den som bryter bestemmelsene – enten i form av refs eller straff som er hjemlet i enten militær straffelov eller i straffeloven.

– I tidligere uniformsbestemmelser har ikke dette med sanksjonsmuligheter vært så tydelig uttrykt. Nå er dette presisert, og vi har en klar forventning om at sjefer tar ansvar ved å følge opp brudd på bestemmelsene i sine avdelinger, sier Botillen.

NOEN AV HOVEDPUNKTENE I DEN NYE BESTEMMELSEN:

Ikke-stadig tjenestegjørende har rett til å bære uniform ved anledninger av militær eller sivil art, der bruk av uniform er passende. Men ikke ved anledninger eller utførelse av oppgaver der publikum kan oppfatte at vedkommende har en form for militær myndighet.

Det er ikke tillatt å endre uniformens snitt på en slik måte at det avviker fra fastsatt modell.

Uniformer og -effekter skal til enhver tid se ordentlige ut og skal skiftes ut før de blir tydelig slitt eller upassende. Sko og støvler skal være pusset og i god stand.

Hodetelefoner og handsfree skal ikke brukes sammen med uniform under forflytning til fots.

Ved fremmøte til militærtjeneste kan velpleid skjegg, bart og kinnskjegg fortsatt bæres. Anlegg av skjegg, bart og kinnskjegg kan anlegges etter godkjennelse fra avdelingssjef. Skjegget skal dekke huden slik at personellet ikke ser ubarbert ut – pynt i skjegg som smykker, fletter og lignende er ikke tillatt.

Piercing i tungen er ikke tillatt, øvrige piercinger må være skjult. Halskjede og smykker skal bære skjult og mot bar hud. Tatoveringer som kan være støtende, skal dekkes til når uniform bæres. Tatoveringer i ansiktet er ikke tillatt.

Når uniform eller uniformseffekter ikke lenger skal brukes, skal de klippes i stykker eller destrueres på annen måte. Dette for å unngå at uniformer og uniformseffekter misbrukes av utenforstående.

Militært tilsatte med uniformsplikt kan selge pent brukte uniformer til andre militært tilsatte.

Aktuell link / Forsvaret / foto via Forsvaret