juli 11

Hva skal sommerbarnet hete?

Ønsker du et skikkelig sommernavn til babyen? Vår- og sommermånedene er de vanligste å gjøre om til fornavn i Norge. Eller venter du kanskje på en Solan, Vår eller Lilje?

– Mai, juni, juli og august er de vanligste månedsnavnene å gjøre om til personnavn opplyser SSB i en artikkel.

|via SSB

Det sier navneeksperten i SSB, Jørgen Ouren. Han forteller at navnevalget i flere tilfeller henger sammen med hvilken måned barnet er født i.

– Det er litt flere August som er født i august enn ellers i året. Det samme gjelder Juni, June og særlig April. Mens Julie og Julia har større spredning utover hele året, sier Ouren.

Mange lar seg også inspirere av naturen, forteller navneeksperten. Barn blir oppkalt etter både trær, dyr, blomster, steiner, fugler og været.

Ikke ulovlig med dyrenavn

På spørsmål om det ikke var forbudt med dyrenavn i Norge i en periode, må Ouren le. Det er nemlig en myte at det på et tidspunkt ikke var lov å gi barna sine dyrenavn i Norge, forklarer han.

– Dette er noe jeg støtt og stadig må avkrefte. Det er ikke og har ikke vært ulovlig å gi barna sine dyrenavn i Norge, sier Ouren.

Tvert imot: Dyrenavn og navn fra naturen har vært veldig mye brukt opp gjennom årene. Og slik er det enda, forteller navneeksperten.

Varg og Ravn erstatter Bjørn og Stein

– Bjørn og Stein er eksempler på ganske vanlige navn med opprinnelse fra naturen, sier Ouren.

Disse navnene var på sitt mest populære på 1940- og 1950-tallet, mens nesten ingen har fått dem de siste åra. Samtidig øker andre naturnavn i popularitet.

– Både Varg, Hauk, Falk og Ravn har vært en del brukt i det siste. Det gjelder særlig Varg, som har vært ganske populært de siste ti årene, sier Ouren.

Trær til gutter, blomster til jenter

I navnelistene ser man at jenter gjerne får navn fra prydblomster, mens gutter får navn fra andre vekster – for eksempel trær.

At det er flere blomsternavn til jentene er kanskje ikke overraskende. Mange blomster oppkalles etter kvinner, så det går begge veier.

– Ta for eksempel en kvinne som heter Beate. Hun heter ikke det på grunn av poteten. Det er nok heller omvendt, sier Ouren med et smil.

Aktuell link / her kan du lese mer / SSB