juli 12

Bane NOR skal inngå InterCity-kontrakter for 60 milliarder kroner de neste tre årene..

Trodde du at jernbaneutbyggingen på Østlandet var satt på pause? Da må du tro om igjen. I mange kommuner er anleggsarbeidet godt i gang og i løpet av de neste tre årene skal Bane NOR inngå kontrakter for hele 60 milliarder kroner opplyser selskapet i en ny oversikt.

InterCity-satsingen på Østlandet består av flere prosjekter. Noen er ferdig bygget, andre under bygging og noen under planlegging. Aldri har det vært bevilget så mye penger til å bygge jernbane i Norge.

– Disse investeringene vil ha stor betydning for de reisende. I årene som kommer vil det bli flere avganger samtidig som reisetiden kortes ned på alle InterCity-strekningene, sier markeds- og kontraktsdirektør Henning Scheel i Bane NOR.

Allerede i september i år kortes reisetiden mellom Porsgrunn og Larvik på Vestfoldbanen ned med 20 minutter. Neste InterCity-prosjekt ut er Follobanen. Det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski åpner i 2021 og halverer reisetiden til 11 minutter. Kortere reisetid skal komme alle som reiser med tog på Østfoldbanen til gode.

– Hos oss er det spennende tider og stor aktivitet. I løpet av de neste tre årene planlegger Bane NOR å gå i markedet med kontrakter for 60 milliarder kroner for bygging av nye dobbeltsporparseller på Østlandet. Det omfatter byggeprosjekter på Vestfoldbanen, Østfoldbanen, Dovrebanen og Ringeriksbanen, forteller Henning Scheel.

Bane NOR er byggherre for InterCity-prosjektene og det er entreprenører som utfører byggearbeidene.

Bane NOR signerte nylig en stor kontrakt i prosjektet som vil knytte Gardermobanen sammen med det nye dobbeltsporet som åpnet langs Mjøsa i 2016. Anskaffelse av entreprenør for arbeider med dobbeltspor i Moss og Drammen er også i gang.

– Vi bygger InterCity steg for steg, og skal bedre togtilbudet fortløpende etter hvert som parsellene er ferdige og kan tas i bruk, sier Henning Scheel.

Status InterCity-satsingen

Mange dobbeltsporprosjekter i InterCity-nettet er ferdige, og flere bygges og planlegges nå.  Her er status for InterCity-prosjektene og år for ferdigstillelse slik det fremgår av jernbanesektorens handlingsprogram, som Jernbanedirektoratet nylig fastsatte.

Her kan du sjekke opp fullstendig oversikt

Østfoldbanen

Follobanen: Prosjektet, som er ferdig i 2021,gir ti minutter kortere reisetid Oslo-Ski og frigjør «gamle» Østfoldbanen som linje for lokaltog.

Status: To tunnelboremaskiner får gjennomslag mot Oslo i september i år.

Sandbukta-Moss-Såstad: Gir sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Rygge.

Ny jernbanestasjon i Moss, kortere reisetid og flere avganger. Moss stasjon får god kapasitet slik at det på sikt kan kjøres åtte tog i timen mellom Oslo og Moss. Ferdig 2024.

Status: Prosjektet har startet med forberedende byggearbeider. Det pågår nå konkurranse om den store utbyggingsentreprisen.

Haug-Sarpsborg: To tog i timen til Sarpsborg og kortere reisetid. Ferdig innen 2029.

Status: Nye grunnundersøkelser mellom Haug og Seut høsten 2018. Forslag til kommunedelplaner for Fredrikstad-Sarpsborg legges på høring i 2019.

Aktuell link