juli 12

Roser sarpingene for å ha redusert vannforbruket, men ikke legg ny plen nå..

Vannforbruket er nå tilbake til omtrent det normale etter skyhøyt vannforbruk forrige uke opplyser Sarpsborg kommune.

Restriksjoner

31.mai innførte Sarpsborg kommune vanningsrestriksjoner. Da hadde vi allerede en lang periode med varmt og tørt vær. Den ekstreme værtypen fortsatte i nesten hele juni og har holdt stand nå i juli.

I Sarpsborg er det nå bare lov å vanne med kanne og håndholdt slange. Vi oppfordrer folk til å begrense vanningen til et minimum, selv om vi selvsagt forstår at folk gjerne vil vanne knusktørre plener og blomsterbed. Det er særlig hagevanning som bidrar til det store vannforbruket.

Viktig for sikkerheten

Mandag og tirsdag forrige uke noterte vi at sarpingene i gjennomsnitt brukte hele 342 liter vann hver. Da er prosentandelen for lekkasje i systemet trukket fra.

På det meste brukte sarpingene 26.800 kubikkmeter vann i døgnet forrige uke. I dag er det nede i nesten 19.000 kubikkmeter vann. Det tilsvarer omtrent det normale forbruket i Sarpsborg.

  • Det er fint å kunne skryte av sarpingene for å ha redusert vannforbruket. Det var veldig høyt. At vi nå er tilbake til det normale betyr ikke nå at det er fritt fram å bruke så mye vann man ønsker igjen. Vi må fortsatt minne om viktigheten av ikke å bruke mer vann enn nødvendig, sier Stein Solheim Olsen, enhetsleder for vann og avløp i Sarpsborg kommune.

Et stort vannforbruk kan i verste fall resultere i dårlig vanntrykk. Det kan være kritisk for allmenn vannforsyning, og aller verst hvis det skulle oppstå brann og det er dårlig eller ingen vannforsyning i området.

  • Vi renser og sender ut det vannet vi klarer, men hvis forbruket er veldig høyt ute i vannsystemene der innbyggerne bor kan det bli vanskelig å få slukket branner. Derfor er det viktig at vi bruker vann til dagligdagse gjøremål, men heller ikke mer enn nødvendig utover det, forklarer Solheim Olsen.

Ikke legg ny plen nå

I vanningsrestriksjonene er det unntak for nysådd plen og ny plen på rull. Det gjelder for plener som ble gjort klart før restriksjonene trådte i kraft 31 mai – ikke etter denne datoen. Vi ser at det noen steder rulles ut ny plen nå og vannspredere står på i dagevis. Det kan vi ikke tillate ettersom ny plen på rull nå vil kreve svært mye vann for å slå rot og vokse normalt, hvis det i det hele tatt lar seg gjøre i denne tørre og varme værtypen.

Aktuell link / Sarpsborg kommune