juli 13

Ferdes du på sjøen i Sarpsborg? Ny fartsforskrift..

Den nye forskriften innebærer at du kan kjøre i maksimalt 5 knop når du befinner deg nærmere enn 150 meter fra land, holmer og skjær over vann opplyser Sarpsborg kommune.

Lokal forskrift

En ny lokal forskrift om fartsbegrensning i hele Sarpsborg kommunes sjøområde er nå godkjent av Kystverkets Hovedkontor. Det betyr maksimalt tillat fart på 5 knop i 150 meters avstand fra land, holmer og skjær som er synlig over vannflaten.

Fartsforskriften finner du her

Husk at du må vise aktsomhet på sjøen, uavhengig av reglene som gjelder. Det er mange som bruker skjærgården vår, og alle har et ansvar for å forhindre ulykker og gjøre det trivelig for hverandre.

Aktuell link