juli 15

Sommeropptaket til Forsvarets lederutdanninger er over..

Det er bestandig blandede følelser knyttet til avslutningen av Forsvarets opptak og seleksjon (FOS). Noen kandidater gleder seg over å ha nådd målet om skoleplass, mens andre må reise skuffet hjem. Nå er det klart hvem som tilbys studieplassene fra høsten opplyser Forsvaret i en artikkel.

1300

Over 1300 kandidater møtte opp på Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) på Sessvollmoen. I løpet av to uker har de blitt intervjuet og testet teoretisk og fysisk. På FOS skal Forsvaret bli kjent med kandidatene for å se hvem de er, hva de står for og hvilke holdninger de har. De som blir vurdert som egnet, får mot slutten av opptaket tilbud om studieplass eller tjeneste i Forsvaret.

| via Forsvaret

STÅR IGJEN MED DE BESTE

– Det har vært et vellykket opptak og konkurransen har vært hard. Kandidatene vi får ut i andre enden har prestert på et høyt nivå og jeg føler meg trygg på at vi står igjen med de beste og mest motiverte, sier sjef for FOS, oberstløytnant Stein Garang.

KREVENDE VARME

FOS sommeren 2018 går over i historien som et av de varmeste. Det vært få skader i løpet av det 14 dager lange opptaket. For mange har varmen gjort opptaket ekstra krevende. Det har vært noen få tilfeller av dehydrering og overoppheting, men de to siste ukene gått uten større skader.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har hatt få skader. Det viser at de sikkerhetstiltakene vi har virker, sier Garang.

FOS-ledelsen har fortløpende vurdert risikoen knyttet til den ekstreme varmen og har hatt nær dialog med skolene som følger sine kandidater i felt. Ekstra drikkepauser og lettelser i bekledning og pakning er noen av tiltakene som er blitt gjennomført.

Aktuell link / alle foto via Forsvaret /