juli 16

Fem år etter innføring av HPV vaksine: Stor nedgang i forekomst av HPV..

Det første årskullet som fikk tilbud om HPV vaksine på 7. trinn har betydelig lavere forekomst av Humant papillomavirus (HPV) enn jenter i eldre årskull som ikke fikk tilbud om vaksinen. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Nasjonalt oppfølgingsprogram

Studien er en del av Folkehelseinstituttets nasjonale oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet. Siden 2011 har jenter fra ulike årskull i alderen 17 og 21 år blitt invitert til å delta i undersøkelsene. Mer enn 40 000 jenter har så langt deltatt ved å sende inn en urinprøve opplyser FHI i en artikkel.

I denne studien har man sammenliknet forekomsten av HPV i urinprøver fra det første årskullet som fikk tilbud om vaksine på 7. trinn, født i 1997, med prøver fra jenter født i 1994 og 1996 som ikke har fått tilbudet. Prøvene for begge grupper ble samlet inn da jentene var 17 år. I alt er urinprøver fra nesten 18 000 jenter blitt analysert for 37 ulike HPV typer.

Betydelig redusert forekomst av HPV

Forekomsten av de 37 ulike HPV-virus i urinprøver var 19,9 prosent blant jenter født i 1994 og 11,4 prosent blant jenter født i 1997.

Forekomsten av de HPV-typene som vaksinen beskytter mot (6, 11, 16 og 18) var 7,4 prosent blant jenter født i 1994 og 1,4 prosent blant jenter født i 1997. For 1997-kullet som helhet var forekomsten av alle HPV typer samlet redusert med 42 prosent, mens typene som vaksinen beskytter mot var redusert med 81 prosent.

– Dette er svært gledelige resultater og understøtter funn i flere studier fra andre land om effekten av HPV-vaksinen, sier studiens førsteforfatter Berit Feiring i Folkehelseinstituttet.

Aktuell link / FHI