juli 17

God tirsdag! Status iøstfold: Skogbrann. Trafikkuhell. Brann i bygning..

God formiddag! Sommerdagene beveger seg videre, og vi er i midten av juli. Våkner til overskya vær. Det er meldt VARMT i dag.

Status iøstfold

Politi og brannvesen har vært på oppdrag de siste timene. Her er en liten oversikt..

Brann i bygning. Evakuerer.,

#Mysen

Kl 04.07

Nødetater har rykket ut til Smedgata i forbindelse med brann i bygning. Vi er i gang med evakuering av beboere. Det er gjort rede for alle beboere i bygget, videre er 4 beboere i nabobygget evakuert. En beboer er kjørt til legevakten, fått i seg røyk. Forøvrig er et klubbhus åpnet, et tilbud til de som er evakuert.

Trafikkuhell..

#Råde

Kl 04.11

En bil har kjørt av vegen på Rådesletta. Bilen lå på siden da nødetatene kom frem. Fører er sjekket av ambulanse, fremstår som uskadd. Viser seg at fører, en mann i 40 årene, ikke innehar gyldig førerkort. Anmeldes.

Skogbrann. Hjelp av helikopter.,

#Båstad -Trøgstad.

Kl 07.55

Brannvesenet har rykket ut til Båstadveien. Brann i skog. Brannvesenet fremme med ressurser. Slokking påbegynt. Krevende terreng og skogbrannhelikopter er rekvirert.

Trøbbel

#Svinesund

Kl 21.21

På E6 før avkjøring svinesundparken retn Syd står det to utenlandske vogntog. Ene skla ha forsøkt å taue den andre. Forsøket er avbrutt av politiet. Bestilt tungeberger for vogntog som har motorhavari.