juli 18

Klare for Olavsfestivalen i Landeparken..

Olavsfestivalen går av stabelen denne helgen. I forkant av festivalen har arrangøren, i samarbeid med Sarpsborg brannvesen, gjort en rekke sikkerhetstiltak med tanke på totalforbudet mot åpen ild opplyser Sarpsborg kommune.

Til helgen blir Landeparken ved Tunevannet gjort om til et internasjonalt vikingmarked. Flere av aktivitetene på festivalen har tidligere blitt utført ved bruk av åpen ild, men slik blir det ikke i år.

Eget vaktlag for branntilsyn

Som følge av stor fare for gress-, lyng- og skogbrann har festivalsjef, Lars Erik Antonsen, og Sarpsborg brannvesen foretatt en befaring på området og kommet fram til flere sikkerhetstiltak.

– I år kommer vi til å basere oss på bruk av gass. Det betyr at serveringstilbud og annen tilbredning av mat blir på gassgrill. Vi skal gjøre flere tiltak på de områdene vi benytter gass.

Tiltakene er vanning hver morgen, samt at det legges ut grus og stein som underlag.

– Vi har også eget vaktlag som har branntilsyn som eneste oppgave under festivalen, legger Antonsen til.

Må ha med godkjente brannslukningsapparater

I tillegg til alt dette har arrangøren også fått tak i vannpumper.

– Vi har to punkter i parken med slanger rett ut i Tunevannet som ekstra redskap om noe skulle skje. I år er det ikke lov å gå rundt i parken og røyke. Vi har derfor satt opp egne «røykeplasser» som blir godt merket om hvor det er tillatt å røyke, sier Antonsen.

I tillegg er alle telt utstyrt med brannslukningsapparater.

– Vikinger som har med egne telt må vise fram godkjente brannslukningsapparater. Det må de ha for å overnatte her, sier Antonsen.

Godt samarbeid 

Leder ved forebyggende avdeling i Sarpsborg brannvesen, Lars Erik Gutubakken, forteller at de har et godt samarbeid med arrangøren av Olavsfestivalen.

– Det er fryktelig tørt og arrangøren har utarbeidet en god sikkerhetsplan.

– I tillegg har arrangøren på eget initiativ gjort forbud mot røyking i parken. Selv en sneip kan ta fyr når det er så tørt. Vi syns derfor det er bra at de lager egne røykeplasser på arrangementet, sier Gutubakken.

Antonsen og Gutubakken håper, og tror, at publikum har forståelse for tiltakene som settes i verk, og hjelper med å få til en hyggelig og sikker festival.

Aktuell link

Foto via Sarpsborg kommune

Her kan du lese mer om festivalen