juli 19

Inntak til videregående skole er nå i gang. Her er noen viktige datoer..

Inntak til videregående skole er nå i gang. Her er noen viktige datoer. Husk også at du må søke om gratis skoleskyss opplyser Østfold fylkeskommune.

Her er noen viktige datoer for inntak på skolen

•17. juli: Hovedinntaket er klart.

•24. juli: Svarfrist hovedinntak. Manglende svar blir regnet som nei-svar og du mister tildelt plass og/eller blir strøket av ventelisten.

•10. august: Suppleringsinntaket er klart.

•17. august: Svarfrist suppleringsinntak. Manglende svar blir regnet som nei-svar og du mister tildelt plass og/eller blir strøket av ventelisten.

•20. august: Skolestart. Det er ditt ansvar å møte på skolen til rett dag/tid. Dersom du ikke har mulighet til å møte første skoledag, må du gi beskjed til skolen. Gir du ikke slik beskjed risikerer du å miste plassen.

Husk å søke skolekyss

Alle elever på videregående skole må selv søke om gratis skoleskyss.

Du bør søke så snart du vet hvilken skole du skal gå på.

Aktuell link