juli 19

Viktig sommerhandel for Østfold..

Sommerhandelen i Østfold trues av økt grensehandel, men reddes av turister og hyttefolk i de typiske ferieområdene skriver Virke i en melding.

Sommeren er viktig for norsk handel, men det er store forskjeller mellom fylkene. I Østfold fikk butikkene 17,6 prosent av omsetningen sin i juli og august i 2017, viser tall fra Hovedorganisasjonen Virke. Det er omtrent som landsgjennomsnittet for norske fylker.

Hvaler har høyest hyttetetthet i landet

– Likevel er det store lokale forskjeller innad i fylket. I typiske hytte- og turistkommuner er sommeren enormt viktig for årsomsetningen forteller Bror William Stende, direktør for Faghandel i Virke.

– Hvaler, med 4 300 hytter og den kommunen i landet med størst hyttetetthet, er det fremste eksempelet. Her kom 29,1 prosent av fjorårets omsetning i juli og august, opplyser Stende.

Også i Aremark og Råde er sommersesongen viktig. I 2017 kom henholdsvis 23,2 prosent og 20,0 prosent av årsomsetningen i juli og august.

2,7 milliarder til grensehandel i juli og august

Østfoldsbutikkene er likevel særlig utsatt for konkurranse fra Sverige. Spesielt taper dagligvarebutikkene mye penger til grensehandelen, også om sommeren, forteller direktør for Virke Dagligvare, Ingvill Størksen.

– Vi anslår at nordmenn kommer til å bruke 2,7 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i juli og august, sier Størksen

Den økende grensehandelen stjeler en betydelig del av omsetningen i norske dagligvarebutikker, særlig i kommuner langs svenskegrensen. i 2017 førte den til at seks prosent av norske dagligvarekroner havnet i Sverige.

  • Sverige er nå Norges fjerde største dagligvareaktør og omsetter for mer enn Bunnpris-kjeden, som har 250 butikker rundt omkring i Norge, sier Størksen.
  • Østfold har klart lavest omsetning per innbygger når det gjelder kjøp av mat og drikke. Her omsatte dagligvarebutikker for 26 393 kroner per innbygger i 2017, drøyt 6 600 kroner under landsgjennomsnittet. Til sammenligning omsatte dagligvarebutikkene for 39 173 kroner per innbygger i Sogn og Fjordane, forteller Størksen.

Tallene er utarbeidet av Kvarud analyse, på vegne av Hovedorganisasjonen Virke.