juli 20

Høy badevannstemperatur i Oslofjorden øker risikoen for bakteriesmitte..

Høye badetemperaturer, blant annet i Oslofjorden, øker risikoen for smitte med vibriobakterier ved bading. Bakteriene kan forårsake alvorlig sykdom. Smitte kan skje via åpne sår og personer med immunsviktsykdommer kan være spesielt utsatt opplyser Folkehelseinstituttet i en ny artikkel.

Langvarig

På grunn av langvarig varmt vær mange steder har også badetemperaturene i en lengre periode vært høyere enn vanlig.

Høy vanntemperatur gir bedre vekstbetingelser for enkelte bakterier som finnes i brakk- og saltvann. Forhold med varm temperatur i Østersjøen og Oslofjorden kan føre til økt oppvekst av vibriobakterier. Enkelte slike vibriobakterier, som Vibrio parahaemolyticus og Vibrio vulnificus, kan forårsake alvorlige infeksjoner hos personer som bader i kystområder med høye vanntemperaturer.

– Slike infeksjoner er heldigvis svært sjeldne, men det er grunn til å gi noen råd om hvordan man kan forebygge smitte, sier avdelingsdirektør Line Vold ved avdeling for smitte fra mat, vann og dyr i Folkehelseinstituttet.

Smitte kan skje ved bading via åpne sår (inkludert nylige tatoveringer). Personer med immunsviktsykdommer kan være spesielt utsatt.

– Badende med hudsår bør dekke disse med heldekkende, vanntette plaster. Dersom det ikke er mulig å dekke til sår bør bading unngås, sier Line Vold.

Videre kan risikoen for utsatte personer reduseres ved å kun ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading. Dersom man får sår under bading bør man gå ut av vannet og rense såret med rent vann. Får man sykdomstegn etter bading i saltvann med høy badevannstemperatur bør man ta kontakt med lege. Sykdomsbildet kan variere fra lettere øregangsinfeksjon, rosen, sårinfeksjon til mer alvorlige blodforgiftning.

Overvåking av indikatorer for smitterisiko

Det europeiske smittevernsenteret ECDC overvåker hver sommer indikatorer som kan påvirke vekst av vibriobakterier i kystområder i Nord-Europa. Data per 17.7.2018 viser at det er moderat til høy risiko for tilstedeværelse av vibriobakterier i blant annet i indre og ytre Oslofjord.

Aktuell link / her kan du lese mer