juli 20

Unn­gå hy­bel­trøb­bel med kon­trakt og bo­lig­sjekk..

Er du på hybeljakt i sommer? Forbrukerrådet får mange spørsmål knyttet til husleie og mange husleiesaker ender ofte i en tvist som må løses i nemnda eller retten. For å unngå trøbbel har Forbrukerrådet en del tips.

Problemer med oppsigelse og depositum

Mange spørsmål til Forbrukerrådet og saker som må løses i Husleietvistutvalget er knyttet til oppsigelse og depositum.

— Loven gir klare regler for oppsigelsen, men det er muligheter til å gjøre ulike avtaler knyttet til hva du leier og for eksempel oppsigelsesfristen. Det er derfor viktig å sjekke hva som står i avtalen før du undertegner så slipper du å bli skuffet, sier Iversen.

I fjor hadde Husleietvistutvalget 143 saker om oppsigelse og 255 saker om depositum. Forbrukerrådet fikk i samme periode i fjor 3800 spørsmål om leie av bolig. Hele 42 prosent av henvendelsene gjaldt spørsmål om bruk av og forståelse av kontrakt, inkludert bruk av depositum og oppsigelse.

Juristen har følgende råd:

— Sett aldri inn depositumet på utleiers konto. Det skal på en egen depositumkonto, da er pengene trygge. Blir dere uenige om feil når du skal flytte ut har utleier fem uker på seg å gå videre med saken, hvis ikke, skal banken betale ut pengene til deg. Vi hører stadig vekk om utleiere som har pengene på sin konto, og ofte så mister leietaker disse pengene med løse påstander om erstatning for feil og mangler.

Har du ingen avtale vil det være husleieloven som gjelder.

Her kan du lese om husleiereglene.

Husleieavtale

Klager på feil

21 prosent av husleiespørsmålene til Forbrukerrådet i 2017 gjaldt mangler ved boligen. I samme periode kom Husleietvistutvalget med vedtak i 55 saker om heving av husleieavtalen og 1 157 saker om erstatning knyttet til en husleieavtale.

— Typisk feil er rettigheter knyttet til mugg i leiligheten og da kan det fort bli spørsmål om erstatning for ekstrautgifter som ødelagt seng og muligheten til å gå fra avtalen uten å si den opp. Er det kommet mugg i en leilighet så koster det også mye å få fjernet den, slik at det er ikke merkelig at det blir mange tvister, sier Iversen.

Ta en ekstra kikk etter fukt og tegn på mugg som svarte prikker og flekker i leiligheten. Du kan ikke klage på noe som du burde ha sett eller forstått under visning. Husk også at du kun kan tørke klær i våtrom, som bad og lignende, hvis ikke kan det bli muggdannelser.

— Dokumenter skader og mangler på boligen ved inn- og utflytting med bilder. Ta med dette i kontrakten, så slipper du å få erstatningssak i etterkant. Forbrukerrådet har egne skjema for overtakelse av utleiebolig, påpeker Iversen.

Skjema for overtakelse og inventarliste

Skjema for tilbakelevering av bolig

Mange spørsmål om prisøkning

Et annet område som naturlig nok opprører og forvirrer leietaker er krav om prisøkning. Prisfastsetting og øking av leieprisen gjaldt 12 prosent av spørsmålene til Forbrukerrådet i fjor. Husleietvistutvalget løste 70 saker om dette.

— Leieprisen skal dekke alt. Det er lov å kreve strøm og nettleie i tillegg, men det skal være avtalt i kontrakten. Det er nok en grunn til å lese avtalen, minner Thomas Iversen om.

Det er lov å endre husleien med konsumprisindeksen etter ett år. Og har du leid i tre år kan utleier kreve økning knyttet til hva som er å forvente for tilsvarende bolig i samme strøk. Du skal få et halvt års varsel, og det er mulig å klage om du mener prisen er feil.

Klag skriftlig

Si ifra med en gang det er feil meld boligen, eller ting ikke er etter avtalen mellom du og utleier. Gjør det både muntlig og skriftlig. En e-post holder og legg gjerne ved bilder som dokumentasjon.

Tips til husleiejakten

Se boligen før du undertegner

Se etter tegn på fukt

Les husleieavtalen

Sjekk hva som er inkludert, hvilke plikter du får og oppsigelsestiden. Bruk gjerne en kontrakt som du finner på forbrukerrådet.no

Ikke betal depositum til utleier, men opprett en depositumkonto

Dokumentér skader på boligen med utleier ved inn- og utflytting

Ikke ta på deg ansvar for andre hvis du flytter inn i et kollektiv. Be om at hver enkelt skal ha egen kontrakt med utleier