juli 22

Statens vegvesen har gitt sommerjobb til 200 studenter..

Hilde Norang (NTNU) Maria Henriksen (Kungliga Tekniska Högskulan Stockholm) og Alexander Tsesmetsis (NTNU) er blant Vegvesenets mange, dyktige sommarstudenter. Foto: Henriette Erken Busterud

| via Vegnett

Statens vegvesen har gitt sommerjobb til 200 studenter

Rundt 200 dyktige studenter er i full sving med arbeid høyt og lavt, ute og inne skriver Vegnett.

Vegvesenet har lang tradisjon for å ta inn studenter, og er blant de som tilbyr disse flest sommerjobber.  Fagfolka er imponert over faglige nivå, engasjement og kreativitet.

Opptatt av å gi relevante og utfordrende oppgaver

-Det er veldig inspirerende å ha studentene her. De utfører viktige oppgaver for oss, og vi får et nytt blikk på det vi holder på med.

Det forteller landskapsarkitekt Alf Støle i Statens vegvesen som i år har rundt 20 studenter på sin avdeling.

De som tilrettelegger for studentene er nøye med å definere interessante oppgaver i god tid, både med hensyn til omfang og faglig nivå/hvor langt de er kommer i studiet.

Tverrfaglige team

Studentene kommer fra ulike høgskoler og universitet innen mange forskjellige fag. Flere av studentene arbeider i tverrfaglige team, noe som er avgjørende for å løse framtidens utfordringer innen transport.

– Vi skriver en rapport om ulykker og ulykkessituasjoner mellom tunge kjøretøy, og syklende og gående i byområder og tettbygde strøk. Vi har intervjuet sjåfører av tunge kjøretøy og lagt ut et medieintervju i ulike sykkelgrupper for å kunne finne ut mer om hvordan problematikken blir opplevd fra begge sider. I tillegg gjennomføres en norsk og en internasjonal litteraturstudie forteller Maria Henriksen ved Kungliga Tekniska Hõgskulen i Stockholm.

Byggingeniør

– I vårt team er vi to som skal bli byggingeniør og jeg studerer byplanlegging. Det er morsomt og lærerikt å jobbe i tverrfaglige team. Det er utfordrende, men svært lærerikt å arbeide sjølvstendig med nye oppgaver på denne måten. Det har vært en veldig fin opplevelse å ha sommerjobb i Statens vegvesen.

Ulik studiebakgrunn gjør at studentene utfyller og lærer både av hverandre og kollegar i Vegvesenet. Flere velger også å skrive bachelor- eller masteroppgåve i samarbeid med Vegvesenet etter å ha hatt sommerjobb her.

Aktuell link / foto via Vegnett