juli 24

Klare til beredskap for Norge og NATO..

Telemark bataljons nye soldater har i fire uker gjennomført en krevende videreutdanning. Nå er de klare til høy beredskap for Norge og  NATO opplyser Forsvaret i en ny artikkel.

| via Forsvaret

Grunnleggende soldatutdanning del 2 (GSU 2) har et gjennomgående fokus på bærende ferdigheter, tverrfaglighet og kompleksitet. Som profesjonell soldat stilles det store krav og de kommende grenaderene skal stå på høy beredskap for Norge og NATO.

Telemark bataljon er Hærens hurtige reaksjonsstyrke, og soldatene vil gå på både nasjonal og internasjonal beredskap fra og med 1. august. Dette innebærer også NATOs Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) fra 1. januar 2019.

STOR KONKURRANSE

Soldatene har kjempet seg gjennom et trangt nåløye, og det er stor konkurranse om de tilgjengelige stillingene.  Kurset har gitt soldatene nivåhevende utdanning innenfor skyting, sanitet, stridsteknikk og militær kamptrening.

Vi ser stor utvikling gjennom kurset fra start til slutt.

Dette gir kunnskapen som kreves for å lykkes i den krevende jobben. Når soldatene begynner i avdelingene vil de nytilsatte fortsette med fagspesifikke utdanninger.

Thomas Pettersen er sjef for soldatutdanningen og forteller om stor utviklingen fra start til slutt i kurset. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

Utvikling

– Vi ser stor utvikling gjennom kurset fra start til slutt. De nye grenaderene skal inneha et høyt faglig og mentalt nivå, samt kunne se alvoret i det å være en profesjonell soldat, Thomas Pettersen, som er sjefen for soldatutdanningen, GSU 2.

FELLES FORSTÅELSE

Etter opptaket som ble gjennomført i mai, gikk veien videre til Rena leir. Kurset varte i en måned. De første to ukene var fokus repetisjon og tilførsel av kunnskap. De avsluttende ukene har elevene et gjennomgående fokus på oppdragsløsning med kompleksitet og tverrfaglighet, basert på erfaringer fra inn- og utland.

På grunn av ulik bakgrunn og ferdighetsnivå før oppstarten, anses kurset som avgjørende for nytilsatte. Det er helt nødvendig med en felles forståelse for trening, teknikk og prosedyrer. Treningen skal gjøre soldatene og Telemark bataljon klare til å løse oppdraget sitt enhver tid.

Artikkel og foto produsert av Forsvaret / aktuell link