juli 26

Fraråder bading i Tunevannet..

Sarpsborg kommune fraråder innbyggerne å bade i Tunevannet. Vannkvaliteten sjekkes ved åtte badeplasser i Sarpsborg kommune hver sommer, og siste rapport viser oppblomstring av alger.

Blågrønnalger

Tunevannet har vært utsatt for oppblomstring av blågrønnalger gjennom flere år. Av den grunn blir vannet fulgt opp med ukentlig befaring fra juni til godt ut på høsten. Siktedybden og vanntemperaturen blir målt fra brygga ved Roklubben, samtidig som det blir gjort en visuell vurdering av vannet. Vannprøver for analyse blir tatt fra badebrygga ved Tunevannet fire ganger i løpet av sommeren.

Om blågrønnalger

Ved oppblomstring av blågrønnalger, blir det satt opp skilt med informasjon om at bading frarådes. Dette kan bli aktuelt både ved Tunevannet og Isesjø. Svelging av vann med høyt algeinnhold kan medføre oppkast, diare og magesmerter. Hudkontakt kan gi blemmer og hudirritasjoner.

Aktuell link / foto-illustr / via Sarpsborg kommune