juli 26

Slik lader elbileierne..

De fleste elbileierne lader hjemme til daglig, men stadig flere benytter seg av hurtiglading opplyser Norsk elbilforening i en melding.

Ifølge Norsk elbilforenings ferske spørreundersøkelse Elbilisten 2018 er det et stort flertall som lader elbilen sin hjemme daglig og ukentlig. Hele 88 prosent baserer seg på hjemmelading.

  • Hjemmelading er elbilens melk og brød. Å lade sakte om natten er enklest, billigst og best for strømnettet, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

De ni prosentene som ikke har lademulighet hjemme baserer seg i større grad på offentlige ladestasjoner eller har ladetilgang på jobb.

Totalt 14 prosent av elbileierne lader på offentlig tilgjengelige normalladestasjoner på daglig eller ukentlig basis. I tillegg bruker 33 prosent lading på arbeid og 15 prosent hurtiglading på daglig eller ukentlig basis.

Andelen som har benyttet seg av hurtiglading har også økt, fra 77 prosent i 2017 til 84 prosent i 2018.

  • Selv om de fleste lader hjemme til daglig er hurtiglading et viktig supplement når for at elbilen også skal kunne erstatte de lengre reisene, sier Christina Bu.

BAKGRUNN: Fakta om Elbilisten 2018

• Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbileiere.

• Elbilisten 2018 er den sjuende undersøkelsen som er gjennomført.

• Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbileierne er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyde de er med elbilen sin.

• Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 2. mai – 23. mai 2018 og sendt ut på epost til over 44.559 elbileiere.

• 9.520 personer deltok (21 % svarfrekvens). Deltakerne brukte i gjennomsnitt 22 minutter på å gjennomføre undersøkelsen.

Foto via Norsk elbilforening