juli 31

Høy badevannstemperatur i Sør-Norge: Fire smittet med vibriobakterie etter sjøbad..

I juli har fire personer blitt alvorlig syke med infeksjon som skyldes vibriobakterier. Smitte kan skje gjennom åpne sår, og personer med påvist immunsvikt er spesielt utsatt opplyser Folkehelseinstituttet i en ny artikkel.

Moss

I juli 2018 har Folkehelseinstituttet blitt informert om fire tilfeller med Vibrio vulnificus infeksjon. Alle fire er personer over 65 år som har badet med sår eller har pådratt seg sår under bading i Oslofjorden i tre ulike kommuner, Bærum, Oslo og Moss. Alle ble smittet mellom 17. juli og 29. juli og innlagt på sykehus med alvorlige infeksjoner.

Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten for å kartlegge situasjonen og iverksette forebyggende tiltak.

– Bading generelt er sunt og gir glede på slike varme dager vi har hatt i år. Vi vil ikke ta badegleden fra folk, men det er viktig at de som er spesielt utsatt tar sine forholdsregler, sier seniorrådgiver Line Angeloff ved avdeling for smitte fra mat, vann og dyr i Folkehelseinstituttet.

På grunn av langvarig varmt vær mange steder har badetemperaturene i en lengre periode vært høyere enn vanlig. Høy vanntemperatur gir bedre vekstbetingelser for enkelte bakterier som finnes i brakk- og saltvann.

Høye vanntemperaturer i Oslofjorden samt ved kysten av Telemark og Sørlandet kan føre til økt oppvekst av vibriobakterier. Enkelte av disse, som Vibrio vulnificus og Vibrio parahaemolyticus kan forårsake alvorlige infeksjoner hos personer som bader i kystområder med høye vanntemperaturer.

Smitte kan skje ved bading gjennom sår (inkludert nylige tatoveringer). Personer med påvist immunsvikt, eldre personer eller personer med leversykdommer er spesielt utsatt. Sykdomsbildet kan variere fra lettere øregangsinfeksjon, rosen og sårinfeksjon, til mer alvorlig sykdom som blodforgiftning.

Forebyggende tiltak ved bading

– Slike infeksjoner er heldigvis svært sjeldne, men det er grunn til å gi noen råd om hvordan man kan forebygge smitte, sier avdelingsdirektør Line Vold ved avdeling for smitte fra mat, vann og dyr i Folkehelseinstituttet.

Disse rådene er:

Personer med åpne sår bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster.  Dette gjelder spesielt eldre, personer med leversykdommer og personer med immunsvikt (for eksempel personer som bruker immundempende medisiner).

Personer med immunsvikt, leversykdommer og eldre anbefales å bruke badesko for å hindre at man pådrar seg sår under bading.

Skylling med rent springvann etter sjøbad anbefales for alle personer som har sår eller pådrar seg sår under bading. Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt, leversykdommer og eldre.

Risikoen reduseres ved å kun ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading.

Alle som bader med sår eller pådrar seg et sår under bading bør følge med på eventuell forverring av såret og raskt ta kontakt med lege/legevakt ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand. Gi da beskjed til legen at du har badet. En eventuell infeksjon vil oftest vise seg i løpet av ett til to døgn.

Rådene gjelder hele Oslofjorden samt ved kysten av Telemark og Sørlandet.

Aktuell link